Voorganger: ds. Jake Schimmel
Organist:      John Veldman
M.m.v.          *Anne Veldman, bugel
                        *het koperensemble

Liturgie Kerstnachtdienst 2015,  Andreaskerk  21.30 uur
Voorafgaand aan de dienst is er koffie/thee/chocolademelk, en er is muziek van het koperensemble

Zingen: Lied: NLB 478: 1, 2, 4 (Komt, verwondert u hier, mensen)
 
Welkom, bemoediging en groet
Gebed
Er worden kaarsen gestoken.
Zingen: Lied: NLB 483 (Stille nacht, heilige nacht)
 
Schriftlezing: Lukas 2:1-7
Korte overdenking
Zingen: NLB 480 (Ik wandel in gedachten): 1, 2, 4
Schriftlezing: Lukas 2:8-14
Zingen: Lied: NLB 481 (Hoor, de engelen zingen de eer)
Korte overdenking
NLB 487 (Eer zij God in onze dagen)
Schriftlezing: Lukas 2:15-20
Schriftlezing: Jesaja 9:1, 5-6
 
Zingen: Lied: NLB 473 (Er is een roos ontlokenn)
Korte overdenking
We luisteren naar het lied ín het licht'van Sela
Gebed, afgesloten met Onze Vader
Collecte
Zingen: Lied: NLB 477:1 t/m 4 (Komt allen tezamen)
Afsluiting en zegen