MaFF; Meet at Friday Friends voor jongeren vanaf 13 jaar – 18+

Jongeren en de kerk, jongeren en het geloof en jongeren en de wereld om hen heen. Een kerk, een gebouw waar mensen samen komen. Onderdelen van de kerk zijn onderdelen waar mensen elkaar ontmoeten en opzoek gaan naar verhalen, naar zichzelf en kijken naar de wereld om hen heen.

Wij als jeugdraad hebben gekeken naar wat JOB doet aan en voor de jeugd. Hoe krijg je de jeugd gemotiveerd om naar club te gaan. Wij denken, geïnspireerd door JOB, het te doen door het in een ander jasje te steken. Niet de jeugd naar de kerk, maar de kerk naar de jeugd. Door in een kamersfeer, boeiende en zinvolle gespreken te voeren. Om zo, op een leuke en gezellige manier een zinvolle en gezellige avond met elkaar te hebben. Op zoek gaan naar verhalen, naar ons zelf kijken en kijken naar de wereld. Om zo met een goed gevoel het weekend in te gaan. Tijdens deze vrijdagavonden willen we de jeugd verantwoordelijkheid geven, inzicht bieden, van elkaars  gedachten en meningen leren, samen organiseren, iets doen voor onze medemensen.Laten zien dat ze zelf verantwoordelijk kunnen en willen zijn voor de problemen in deze wereld.

Data/tijden seizoen 2016/2017:
Maff, klas 1: 19.30 - 20.30 uur                       Klas 2, 3 en 4: 20.30 - 21.30 uur                   Locatie: woning Pro Rege

  • vrijdag 14 oktober
  • vrijdag 4 november
  • vrijdag 25 november
  • vrijdag 16 december