Plaatjes kruis dragen

Wat geloven wij?

Geloof je in God de Vader,
onze Schepper en Verlosser?
Geloof je in Jezus Christus, zijn Zoon,
onze Gekruisigde en Opgestane Heer?
Geloof je in de Heilige Geest,
die ons leven vernieuwt?

Deze vragen worden in onze gemeente gesteld bij de doop en bij de belijdenis, en ze vormen de kern van ons geloof.

We geloven, met de oudste belijdenis van de kerk die er is, dat Jezus Heer is. Dat wil niet zeggen dat er binnen de gemeente geen verschillen zijn of mogen zijn. We willen open en gastvrij zijn, en samen een gemeente vormen, één en eensgezind zijn.

We willen daarbij de vragen van de moderne tijd niet uit de weg gaan, waarvan de meest fundamentele de vraag is naar naar het bestaan van God, naar wie Hij is en hoe Hij op ons leven betrokken is.

Omdat Jezus Heer is, weten we ons geroepen om te zoeken naar Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid. Dat Koninkrijk willen wij in ons doen belichamen, en met onze woorden aankondigen. Daarom verlangen we ernaar om een missionaire gemeente zijn: om ook anderen te laten delen in ons zoeken en vinden.

Wij willen ons geloof praktisch vorm geven in ons leven, door met heel ons leven als leerlingen achter Jezus aan te gaan, en van Hem te leren. Want zijn juk is zacht, en zijn last is licht.

Geloven wil niet zeggen dat je geen vragen meer hebt. Je verdiepen in God en luisteren naar Hem maakt vragen los. Maar dat geeft je ook de kans God te ontmoeten en je vragen bij Hem te brengen en met elkaar te delen.

Wil je meer weten over het christelijk geloof?
Kijk dan op http://www.waaromgeloven.nl/, of neem gerust eens contact op met de predikant: href="mailto:">