Geboorte/doop

Wat blijft het een wonder, nieuw leven! Veel mensen ervaren het als een geschenk, om ouder te mogen worden. Dat is de reden dat veel christelijke ouders ervoor kiezen om hun kind te laten dopen. Ze verlangen ernaar om hun kinderen iets van hun eigen geloof in God door te geven.

Als je gedoopt wordt, wordt je gedoopt “in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest”. Dopen is meer dan het vieren van geboorte. Het is je leven verbinden met God. Een teken dat je als ouders verlangt dat je kind niet alleen voor zichzelf leeft, maar in het besef dat er een God is die van hem of haar houdt. En een teken dat die God jou vasthoudt, met je meegaat, waar je ook gaat.

Dopen is niet alleen voor kinderen: soms gebeurt het ook dat iemand die op latere leeftijd in God gaat geloven zich laat dopen. Of zelfs dat meerdere leden van een gezin zich laten dopen.

Mocht je overwegen om je kind te laten dopen, neem dan gerust contact op met de predikant om er een keer (vrijblijvend) over te praten: .

 

Belijdenis

Belijdenis doen is ja zeggen tegen God, voor de hele gemeente. Waarom zou je dat doen? Je geloof is toch iets tussen jou en God? Dat is gedeeltelijk waar. Geloven doe je als individu, maar je doet het ook samen. Je hebt elkaar nodig om je geloof levend te houden, want andere mensen kunnen je bemoedigen, of juist een spiegel voorhouden. Ze kunnen je iets leren, over God, of over jezelf. En door voor een gemeente uit te spreken dat je in God gelooft, kun je andere mensen bemoedigen. Voor hen is het heel mooi om te zien dat er iemand is die voor zijn of haar geloof uitkomt.

Maar belijdenis doe je niet alleen voor de gemeente. Je doet het ook voor jezelf. Het is een markeringspunt. Als je belijdenis doet, heb je vaak als kind je geloof van je ouders meegekregen. Belijdenis doen is het moment dat je zelf voor dat geloof gaat staan. Je zegt “ja” tegen God, maar eigenlijk is het een antwoord op Gods “ja” tegen jou. En wat is er mooier dan dat te vieren?

Soms zeggen mensen: ik weet niet of ik er wel klaar voor ben om dat te doen. Laat me je dit dan zeggen: belijdenis doen is geen eindstation. Het is niet zo dat als je belijdenis doet, er niets meer te leren valt. Het is het begin van een heel leven met God, waarin er nog zoveel te leren en te ontdekken valt over Hem.

Belijdenis doen is ervoor staan dat je in God gelooft, en dat je het avontuur met Hem aan wilt gaan.

Denk je erover om belijdenis te doen, of wil je daar eens over doorpraten? Neem dan gerust contact op met de predikant:

 

Huwelijk

“Ja, ik wil!”. Hoe mooi is het, als twee mensen die van elkaar houden met elkaar willen trouwen. Het is niet iets vanzelfsprekends. Je belooft er voor elkaar te zijn, wat er ook gaat komen. Om van elkaar te houden, als het goed gaat, en ook als er moeilijkheden komen. Want het leven gaat nooit zoals je het plant. Trouwen is een uiting van je liefde voor elkaar. Vanaf nu wil je samen verder door het leven gaan.

Veel mensen vinden het belangrijk om in een huwelijksdienst God bij die stap te betrekken. Om Hem te vragen om een zegen, om je relatie sterk te maken. In Prediker 4:12 staat: “iemand die alleen is kan zich niet verdedigen wanneer hij aangevallen wordt, maar met zijn tweeën houd je stand. Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken.” Met zijn tweeën sta je sterker, maar met God erbij heb je een koord dat niet snel stuk te trekken is! En als je allebei gelooft, mag je in je huwelijk ook je geloof met elkaar beleven. Door samen te bidden, in de Bijbel te lezen.

Als je wilt gaan trouwen en je dat ook in een trouwdienst wilt vieren, neem dan gerust eens contact op met de predikant:

 

Ziekte

Vroeg of laat krijgen de meeste mensen wel met ziekte te maken, bij onszelf of in onze omgeving. Het is niet altijd makkelijk om daarmee om te gaan. Op het ene moment is er niets aan de hand, en het volgende moment ben je thuis en kun je weinig meer. Of het gaat juist geleidelijk aan.

Als je te maken krijgt met ziekte kun je de kerk daarvan op de hoogte stellen. Als je lid bent van de kerk kan dat bijvoorbeeld door je wijkouderling te bellen, zijn of haar telefoonnummer is te vinden in het jaarboekje van de gemeente. Als je daar prijs op stelt kan de wijkouderling zorgen dat er iemand bij je op bezoek komt, bijvoorbeeld een wijkbezoeker of de predikant. Als je geen lid bent, maar het toch fijn vindt dat iemand van de kerk op bezoek komt, laat het dan ook gerust weten, bijvoorbeeld door contact op te nemen met de predikant of met de scriba.

Heb je praktische vragen, dan kun je contact opnemen met de wijkouderling of met de diaconie van onze gemeente.

Voor de contactgegevens, zie http://pknsl.pkn-spijklosdorp.nl/index.php/home/contact.

 

Overlijden

Als iemand uit je naaste omgeving overlijdt, komt er veel tegelijk op je af. Aan de ene kant is het goed om stil te staan bij het overlijden, en aan de andere kant moet er veel geregeld worden. Je neemt contact op met de begrafenisondernemer.

Als kerkelijke betrokkenheid bij de uitvaart gewenst is, is het belangrijk om ook spoedig contact op te nemen met de scriba van onze gemeente. Deze zal de predikant op de hoogte stellen, of als deze ziek is of met vakantie is een vervanger regelen. De predikant zal een bezoek brengen aan het sterfhuis, en een afspraak maken om, als dat gewenst is, samen met de nabestaanden een kerkdienst voor te bereiden.

Na de begrafenis breekt de rouwperiode aan. Het leven gaat zijn gewone gang, maar voor jou als nabestaande blijft het gemis aanwezig. Als je in deze tijd behoefte hebt om eens met de predikant hierover te praten, neem dan gerust contact met hem op.

Tip: Kijk ook eens op www.steunpuntverliesenrouw.nl

 

Levens- en geloofsvragen

Als je meer wilt weten over geloven, de kerk of over God, als je vragen hebt over het geloof, of als je zelf ergens mee worstelt, neem dan gerust contact op met de predikant. Hij zal dan een afspraak met je maken om erover te praten.