Scriba:
Predikant:
Ouderlingen:
Diaconie
Kerkrentmeesters:
Jeugdraad:
Redactie Kerknijs:  
Ledenadministratie:
Beheerder website:

  

 

 

 

 

 

 

 

De predikant is ook telefonisch bereikbaar: 0596 858923.

 

Telefoonnummer scriba (mw. J. Smid) telnr. 0596 592023

Adres kerkgebouw in 't Loug: 't Loug 1, 9909 AA  Spijk.

Adres Elim  Achteromweg 20, 9909 AH Spijk 

 

De e-mail adressen op deze website worden gecodeerd opgeslagen, zodat de adressen niet kunnen worden gebruikt om spam naar toe te sturen.