Zondag 15 nov. 2015.

Jaargang 7 : 361 Week 47

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst                    9.30 uur                  kerk in 't Loug

Voorganger:

ds. F. Kristensen

Koster:

mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

dhr. J.W. Rijzinga

Ouderling van dienst:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Diakenen:

mw. C. Scheele-Zijlstra

Lector:

mw. I. Ernsten-ten Hove

Kindernevendienst gr. 1 t/m 8

Gerda Wiersema en Henny Maarsingh

Kinderoppasdienst:

Emmy Pijper en Anneke Pestman

Bloemen bezorgen:              

mw. P.A. Datema-Smit

reserve:

mw. E. Pastor Herder

Lied met de kinderen:

AWN deel 1, lied 13: 1, 2, en 3

Orde van dienst

 

Intochtlied: 19 : 1, 2 - votum en groet: 3, 6
Wetslezing
Verootmoedigingsgebed
Zingen: 133
Gebed bij de opening van de Schrift

Kinderlied: AWN deel 1 lied 13, 1, 2 en 3

kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Exodus 30,11-16 (lector)
Zingen: 85 : 2
Schriftlezing: Marcus 12,38-13,2
Zingen: 41 : 1, 5
Preek
Zingen: 971
Gebeden
Collecten, kinderen komen terug
Slotlied: 62 : 2, 4, 6, 7
Zegenbede.

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van onze gemeente naar de fam. A.J. Frik, De Kluft 6.

 

Eredienst :     22 nov.  ds. G.A. Segger, Uithuizen          9.30 uur     kerk aan de Hoofdweg Zuid

                                                                                  Zondag van de voleinding / voorbereiding HA

Zondag 22 november gedenken we de gemeenteleden die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Na de dienst is er koffie drinken in Pro Rege. Familie en gemeenteleden zijn hier van harte welkom.

 

19 nov. gemeenteavond                                                                                                                          

Op deze avond bespreken we de financiën van de kerk, de diakonie/zwo, verjaardagsfonds en het jeugdwerk. Achter in de kerk liggen overzichten van de jaarcijfers 2014 en de begroting 2016 voor belangstellenden om mee te nemen.                                                                                                              

 

Stamppotten buffet

Vrijdag 20 november organiseert de ZWO/Diaconie weer een smakelijk buffet met allerlei stamppotten.

De opbrengt is voor het project "Hart voor Moldavië"    Kosten €7,50 p.p. kinderen €4,00

U kunt zich aanmelden bij dhr. H. Pastoor, tel 591482

 

Sirkelslag 6 nov.                                                                                                                                            

Van de 225 deelnemende groepen is jeugdraad Spijk 3de geworden!!!! En we hebben een beker gewonnen !!! Geweldig!   GEFELICITEERD    Zie voor het verslag onze website

 

RECEPTEN GEZOCHT
19 & 20 maart 2016 gaan we met de jeugd, jeugdraad & diaconie meedoen aan de actie

 “Zip your Lip”.

We gaan dan ervaren hoe het is om geen voedsel te kunnen eten. Water en thee drinken is alleen toegestaan. In het Hetzelfde spoor staat meer informatie over deze actie.

Tijdens de startweekend hebben we met een hele grote groep mensen, jong en oud, kunnen genieten van verschillende heerlijke gerechten. Ieder op zijn eigen manier bereid. Er werd diverse malen gevraagd “wat zit er allemaal in”, “hoe maak je dit”.

Daaruit is idee ontstaan om een receptenboekje te gaan maken waarvan de opbrengt ten goede komt aan de actie “zip your lips”.

Recepten kunt u , geschreven of digitaal, inleveren voor 15 januari 2016  bij                                                                                          Brenda Heun () Havenweg 18                                                                                        Jolanda FLikkema ( ) Nesweg 27.

 

 

De jaarlijkse voedselbankactie was weer een groot succes.

Deze viel dit jaar samen met de boodschappenpakketactie van de Coop in Spijk.

 Aan een oproep op de site Spijk.net en in de kerk om de zegels en volle spaarkaarten te doneren aan de voedselbank werd massaal gehoor gegeven. Met deze zegels konden ruim veertig boodschappenpakketten worden opgehaald.

Ook werden  veel artikelen ingeleverd in de kerk.

De spullen zijn afgelopen dinsdag opgehaald door de voedselbank.

De diaconie/zwo en de voedselbank wil iedereen in Spijk en omgeving en de Coop ( Spijk) hartelijk danken voor hun enthousiaste medewerking.

 

Uitnodiging voor de thema-avond:

‘Geloven met gevolgen’

Op woensdag 18 november houdt de Stichting De Ondergrondse Kerk (SDOK) in Uithuizermeeden een lezing over christenvervolging.  Het thema is ‘Geloven met gevolgen’. In woord en beeld wil de SDOK christenen bewust maken van de realiteit van christenvervolging en hen oproepen tot verbondenheid met vervolgde broeders en zusters.

De lezing, ondersteund met realistische videobeelden, vindt plaats in het GKV-verenigingsgebouw

 “De Wijngaard”, Kerkstraat 7 in Uithuizermeeden. De aanvang is ’s avonds half acht.

De toegang is gratis, er wordt gecollecteerd voor het werk van de SDOK.