Zondag 4 nov. 2015.

Jaargang 7 : 359 Week 45

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst                               19.00 uur                kerk HZ

Voorganger

ds. K. Pieterman

Koster:

dhr. M. Flikkema

Organist:

dhr. J. Cijsouw

Ouderling van dienst:

mw. E.J. Flikkema-Rollema

Diakenen:

mw. M. Kooistra-Jordan

Collectant:

dhr. W. Bruinius

Lector:

mw. M. Hoving-Baar

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Ps 62: 1.7

Onze hulp en Drempelgebed

LB 67: 1.3

Rondom het Woord

Zondagsgebed

Schriftlezing II Koningen 2: 1- 15a

LB 1009

Preek

LB 823

Gebeden en Gaven

Gebed  -dankgebed

-voorbeden

-stil gebed

-gebed des Heren

Inzameling der gaven

LB 978

Zegen

LB 416

 

 

Collecte

De rondgaande collecte is voor de kerk en de deurcollecte is voor het onderhoud van de gebouwen.

 

Eredienst :       8 nov.  ds. R. Meihuizen         9.30 uur           Kinderdienst               kerk aan de Hoofdweg Zuid

 

Dankdienst woensdag 4 nov.

Aansluitend is er een gemeenteavond waar we verder gaan met het startthema 'Goede Buren'

Denkt u aan het vraag en aanbod strookje op de uitnodiging?