Om Kerknijs (de nieuwe naam van Hetzelfde Spoor) te kunnen lezen moet u ingelogd zijn.

Nog geen geregistreerd lid? Mail de scriba om een verzoek!

ROOSTER VOOR KERKNIJS 2018

Inleveradressen;

Pie Pijper                t Loug 20                            tel. 591934                e-mail adres;

Truus West             Jonker 2                             tel. 591870                e-mail adres;

In het kopje van Kerknijs  wordt aangegeven waar de kopij ingeleverd moet worden!!

Hieronder, onder voorbehoud, nogmaals de data en waar het moet worden ingeleverd.

2018          
Inleverdatum:  nr bij wie Loopt van:  t/m einddatum 
           
08 jan. (nr.1)  bij Truus 21 jan. t/m 25 febr..
19 febr.  (nr.2) bij Truus 04 mrt. t/m 15 apr. ( 07 weken) 
09 april. (nr.3) bij Pie 22 apr. t/m 03 juni ( 07 weken)
28-mei (nr.4) bij Pie 10-jun t /m  15-jul
9-jul (nr.5) bij Truus 22-jul t/m 16 sept ( 09 weken )
10 sept..  (nr.6) bij Truus 23 sept. t/m  04 nov. ( 07 weken) 
29 okt.. (nr.7) bij  Pie 11 nov.. t/m 16 dec.
10 dec.  (nr.8) bij Pie  23 dec.. t/m  27 jan. 2019
           
2019          
20-jan (nr.1)  bij  03 febr.