kinderen

ouderen

jeugd

vragend

jongvolwassenen

nieuwsbrief

volwassenen

kerknijs

nieuwsbrief 22 mrt.

Landelijke richtlijnen RIVM

Jeugdavond 20 mrt in het MFC

Uitnodiging themaavond over Geloofsopvoeding

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

Filmavond 14 febr.

Vrijdag film: Die Blechtrommel (1979)

Gevonden

Bijzondere kerkdiensten rond Kerst en Oud en Nieuw

Een cheque voor de voedselbank

Data en tijden jeugd

Foto's Sint Maarten

Vrijdag film in de Vredeskerk te Loppersum

Middaggebed

Gezinsdienst in het MFC 10 nov. 10.00uur

Uitnodiging gemeenteavond 6 nov. 2019

Actie voedselbank

Zondag jeugddienst in Spijk

Najaarscollecte 2019

6 oktober kerkdienst over Johnny Cash

Stratweekend programma 2019-2020

Oproep....wie zingt er mee

startweekend fancy fair

Foto's Nacht zonder Dak

bericht van de startweekendcommissie

Overstapdienst 7 juli 2019

U4C uitnodiging

Nieuwe Nieuwsbrief Moldaviƫ

Nacht Zonder Dak

Pinkster-clusterdienst

Regiodienst in Loppersum

Schuurdienst 26 mei 2019

Lezing tijdens Spijkster Jaarmarkt

Verslag clubkamp 2019

inleveren kopij KERKnijs

Dozen voor Nacht zonder dak

Diensten Stille week

Diensten rond Pasen

Samen Passion kijken

Paasontbijt

Koffiedrinken in de kerk

Jeugddienst 3 maart

Kerknijs 2019 nr. 2

Persoonlijke reactie van DS. J. Schimmel op de Nashville-verklaring

Thema avond "Je gezin online"

Erediensten

Nieuwsbrief Hart voor Moldaviƫ

Privacy

Filmavond vrijdag 18 november

Sint Maarten, de kerk doet mee !

Koopvaardijdienst in de Eemshaven

Kliederkerk in Bierum

Rekeningnummer kerk

Zingen naar de zondag

Jeugddienst

Nieuwsbrief Marinus en Monica van Heuvelen

Extra collecte voor Sulawesi

Data jeugdclubs

Winterprogramma 2018-2019 Cluster Hogeland-Oost

Filmcyclus: Geloof in crisis

Najaarscollecte

Kerknijs 2018 nr. 6

Startweekend 2018 uitnodiging

Startweekend 2018 programma

Wijziging.....de startdienst is in 't Loug

Uitnodiging woensdagmiddaggebed

Uit de vergadering van het cluster Hogeland-Oost

Overstapdienst 8 juli

Zegen over huwelijk

Bezinningsdag kerkenraad

Kinderkapstok

Persbericht

Groningen zingt in Losdorp

Pinksteren 2018 vieren we samen !!

Uitnodiging gemeenteavond 25 april, 1930 uur

Kerknijs 2018 nr. 3

Jeugddienst 22 april

Opbrengst lege flessenactie

De nieuwe Paaskaars

Paaschallenge 2018

Landelijke opschoondag

Bericht van het jeugdwerk

Kliederkerk

Paasontbijt

Kliederkerk

Filmavond

Mediteren

Nieuwe data clubs jeugd

Correctie kerkdiensten rondom kerst

Kerst Samenzangavond

Filmavond

koffiedrinken voor de dienst

Gemeenteavond 23 nov.

Impressie van een wijkavond

Sint Maarten lopers in de kerk

Vesperviering in Spijk op 12 nov.

Stamppotbuffet

Wijkindeling 2017/2018

Gezinsdienst zondag 29 oktober

Foto's en video's Kliederkerk Noord-Groningen

Filmavonden

Kliederkerk een succes!

Jeugddienst 8 oktober

Vesperviering

Kliederkerk 8 oktober

Foto's landjelopen

Landjelopen voor de jeugd

Najaarscollecte 2017

Kerkproeverij 2017

Startzondag 2017

Vakantie

Overstapdienst 9 juli 2017

Winterprogramma 2017-2018 Cluster Hogeland-Oost

Overstapdienst 9 juli

Gemeenteavond

Kerknijs 2017 nr. 4

Kerknijs 2017 nr. 3

Paasontbijt

Jongerendienst: Wie is God?

Collectebonnen

6 nov. Zendingsdienst

Jeugdclub bezoekt concert Dimensions Juniors

Winterprogramma 2016 - 2017 Cluster Hogeland Oost

Startweekend 2016 (vrijdag)

Startweekend 2016 (zondag)

Startweekend

Startweekend 2016

Paasontbijt

Paasontbijt

Clubseizoen 2015 jeugd

Wijzigingen rooster Hetzelfde Spoor

Stichting Zera Metan - Argentiniƫ

Beroepingscommissie

Stamppot-buffet

Elke dag is biddag en de toekomst van de kerk