Zondag 24 juni 2018

Jaargang 10 : 497    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     HA

                                                                                     

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Dhr. P.M. Wiersema

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J.Pijper-Rowaan

Mw. A. Dijkman-Keizer

Corrie Kooi

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Anneke Pestman

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Mw. T. West-Kolk (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

 -Binnenkomst

-Welkom

-Intochtslied: Lied 145: 1

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Zingen: Hemelhoog 582a – Dit is de dag die de Heer ons geeft (2x)

-Gesprek met de kinderen

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Zingen: Lied 405: 1, 3 en 4 – Heilig, heilig, heilig

-Gebed

-Schriftlezing: Markus 6:32-44

-Zingen: Lied 836: 1, 3 en 4 – O Heer, die onze Vader zijt

-Overdenking

-Zingen: Lied 975: 1, 3 en 4 – Jezus roept hier mensen samen

-Gezongen geloofsbelijdenis (staande): NLB 340 b

-De kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-De tafel wordt gereedgemaakt

-Nodiging en tafelgebed

-Zingen: Lied 386 – Vier met alles wat in je is

-Delen van brood en wijn

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Slotlied: Lied 885 – Groot is Uw trouw, o Heer

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor de voedselbank Appingedam/Delfzijl en de tweede collecte is voor de diaconie.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. R. J. Groenveld, De Kluft 20 die na een operatie thuis verder mag herstellen.

 

Erediensten:                    1 juli                 ds. S.W. Bijl,  Groningen      

                                                                   koffiedrinken na de dienst in de kerk

 

Kliederkerk 24 juni

Zondag 24 juni is er weer een Kliederkerk. Deze keer weer in Spijk, in het MFC.   We beginnen om 15.30 uur en gaan door tot ongeveer 17.30 uur.   Ons thema is : “De storm op het meer”.

Wilde golven, storm maken, een bootjes race, waterliedjes en waterpistolen horen er allemaal bij, naast het verhaal.  Natuurlijk ook vissticks eten!

Kom je ook?

Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s voor kinderen is dit het leukst tot en met 6 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!

Het Kliederkerk team.

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      

Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

22 juli

Drs. Hoekstra

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

29 juli

Ds. A. Linde

Spijk

 

5 aug.

Ds. I. Boer

Holwierde

3 collectes     Kerk/Ark van Noach/ Diaconie

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.    

 Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

 

Kerkomroep

Na toenemende ernstige problemen met de kerkomroep is er deze week een nieuwe zender in de kerk geplaatst.

Het systeem is door deskundigen doorgemeten en getest en in orde bevonden.

We gaan er van uit dat de problemen hiermee opgelost zijn.

 

Mocht u zondag toch problemen ondervinden met de kerkomroep dan horen we dat graag van u.

Hierop kunnen we dan weer verdere actie ondernemen.

Met vriendelijke groet,           

John Veldman (0596-592324)

 

 

Beste gemeenteleden,

De afgelopen periode hebben wij ons als gemeente bezonnen op de vraag of wij ruimte willen geven aan mensen van hetzelfde geslacht om een zegen te vragen over hun huwelijk. Er zijn twee gemeenteavonden geweest over dit onderwerp, en er is een groep geweest die samen een boek heeft gelezen en besproken over de plaats van homo’s en lesbiennes in de kerk.

Op de tweede gemeenteavond, waarop een besluit zou worden genomen, hebben de aanwezige gemeenteleden zich unaniem uitgesproken vóór het geven van ruimte aan mensen van hetzelfde geslacht om een zegen over hun huwelijk te vragen. Vervolgens is het op 19 juni in de kerkenraad besproken, en ook daar is unaniem gekozen om mensen van hetzelfde geslacht die met elkaar willen trouwen, de ruimte te geven om een zegen te laten vragen over hun huwelijk in onze gemeente.

Mocht hij of zij daar moeite mee hebben, dan blijft het de predikant, ook een evt. later te beroepen predikant, vrij om zich daarbij afzijdig te houden; hetzelfde geldt voor anderen die een rol zouden vervullen in de dienst.

Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat we dit gesprek als gemeente aan konden gaan. Dankbaar voor de open en kwetsbare sfeer op deze avonden. En dankbaar dat wij als gemeente een richting hebben kunnen kiezen.

Vriendelijke groet,      

De kerkenraad