Zondag  7 okt. 2018

Jaargang 10 : 512    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                 koffiedrinken in de kerk na de dienst                                                                         

Voorganger:

Ds. E. Rooseboom

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.  Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J. Pijper-Rowaan

Mw. A. Dijkman-Keizer

Kornelia Keizer

Trisha Berends

Mw. M. Hoving-Baar

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Inleiding op het thema door de voorganger: Israël toen en nu (Israëlzondag);

Aanvangslied (staand): NLB/psalm 20: 2 en 6

Bemoediging en groet (de gemeente gaat hierna zitten)

Lied: NLB/psalm 44: 1, 2 en 3

Stil gebed en drempelgebed

Lied: NLB/psalm 68: 9 en 12

Gebed voor de wereld

Lied NLB/psalm 81: 1, 7 en 14

Gebed om de Heilige geest

                     De kinderen gaan naar de kinderkerk.

Lied 288: Goedemorgen welkom allemaal

Bijbellezing: Een bloemlezing van berijmde psalmen mbt het woord Vijand (samen met de lector)

Lied NLB/psalm 115: 4 en 5

Preek: Israël toen en nu

Lied NLB /psalm 135: 2, 6, 7 en 10

Slotgebed, stil gebed en Onze Vader

          Een bericht vanuit de diaconie

Collecte onder orgelspel         (de kinderen komen terug)

Slotlied (staand): NLB/psalm 136: 5, 6, 8, 10

Zending en zegen, beantwoord met 3x gezongen Amen

Orgelspel

 

Collecte

De  eerste collecte is voor Kerk en Israel, de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. K. M. Brondijk,

De Kamp 7 die herstellende is van een operatie. De tweede bos bloemen gaat naar dhr. A.M. Reijerse, Spijkster Oudedijk 5 die weer thuis kwam na een knie operatie.

 

Kerk in Actie vraagt onze aandacht voor Sulawesi waar zich een grote ramp heeft voltrokken.

Op zondag 14 oktober houden we een extra collecte voor het rampgebied.

Kom ook in actie en help de slachtoffers in Indonesie.

U kunt ook een bedrag overmaken op rekening   NL89 ABNA0457457457 t.n.v Kerk in Actie

o.v.v het projectnummer `Noodhulp Sulawesi`

 

Erediensten:                   14 okt.           ds. J.C. Schimmel              9.30 uur                                                                                                                            

 

Vanuit de kerkenraadsvergadering 25 september 2018.

Onderwerp : Voorzitterschap.

Dhr.P.M. Wiersema wordt voorzitter van de kerkenraad. Hij leidt het moderamen en de kerkenraadsvergadering.  Verder bezoekt hij gemeenteleden als er problemen zijn.

Dhr.W. Bruinius leidt de gemeenteavonden.

Dhr.A.Ernsten, Fraeilemaweg 21  zal de vacature als  portefeuillehouder m.b.t.  kerk & aardbeving voor de gemeente Spijk-Losdorp gaan invullen. ( eerdere informatie in Kerknijs nr.6).

Namens de kerkenraad,

P.J.Ritzema    Scriba.

 

www pkn-spijklosdorp.nl

Op onze web site  staat voor belangstellenden het Winterprogramma 2018-2019  van het Cluster Hogeland-Oost van de gemeenten Loppersum-Maarland / ’t Zandt- Godlinze / Bierum-Holwierde-Krewerd en Spijk-Losdorp ter informatie.

 

Zondag 7 oktober jongerendienst in Uithuizermeeden
Op zondag 7 oktober om 19.00 uur is er een regio-jongerendienst in Het Anker in Uithuizermeeden, georganiseerd door de kerken in Uithuizen, Uithuizermeeden en Roodeschool, met als thema: 'Wie is de mol'. Voorganger is ds. Jake Schimmel, en de dienst wordt muzikaal begeleid door de Huisband uit Ten Boer.

 

 

Vesperviering

Zondag 14 oktober a.s. beginnen weer de Vespers in de Regio.

De eerste viering is op zondag 14 oktober a.s. in de Andreaskerk in Spijk, aanvang 17.00 uur.

Voorganger is ds. Gerard Knol en het orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries.

De serie wordt vervolgd met vieringen op 11 november in Holwierde, 13 januari 2019 in Uitwierde en wordt afgesloten op 10 maart in Spijk.

Alle vieringen beginnen om 17.00 uur.

Iedereen is van harte welkom!!

 

Na het startweekend

is er in het MFC een spijkerstof jasje maat 158 blijven hangen.   van wie???

 

7 november – Gemeenteavond en dankdagdienst

Op woensdag 7 november vieren wij dankdag. Normaal gesproken volgde na de kerkdienst op bid- en dankdag vaak een gemeenteavond. Dit keer draaien wij dat om: vanaf 17.30 uur gaan we eerst met elkaar eten in het MFC (pannenkoeken!) en speeddaten, in het kader van het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Aansluitend is de kerkdienst in de kerk in ‘t Loug. Vanwege het programma is de aanvangstijd van de kerkdienst gewijzigd: van 19.00 uur naar 19.30 uur.

U/jij bent van harte welkom! Een officiële uitnodiging volgt nog.