SZondag 15 april. 2018

Jaargang 10 : 486    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                             

Voorganger:

Ds. H. Koolhaas

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. P. Pijper-Bultena

Gerda Wiersema

Kornelia Keizer

Mw. E.v.Lune-Pieterman

Mw. A. reijerse-Liebeton  (reserve)

Lied 288

 

 

Orde van dienst

 

Voor de dienst  Lied 391: 1, 2, 3 en 4 Hij ging van stad tot stad, Hij sprak:  ???

Welkom en mededelingen

Opening

Psalm 42: 1 en 7 Even als een moede hinde

Stil gebed; votum en groet

Lied 838: 1 en 2 O grote God die liefde zijt

Kyrie gebed

Lied 838: 3 en 4 Leer ons het goddelijk beleid

Richtlijnen

Psalm 19: 3 Volmaakt is ’s Heren wet,

Gebed : HMH 229/ELB 148 Heilige Geest van God vul opnieuw mijn hart 2x

Kinderen/Lied 288

1e lezing Micha 7: 18 – 20 > 275:  2 en 3 Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,

2e lezing Johannes 15: 9 – 17 > 275: 4 en 5 Gij zijt in alles diep verscholen,

3e lezing 1 Johannes 3: 1- 11 > HMH 667: 1, 2, en 3 Wees stil voor het aangezicht van God

Preek ‘Vaderliefde’

Lied 891: 1 en 2 Heer, ik kom bij U, neem mijn leven,

Gebed

Inzameling van de gaven                  Kinderen komen terug in de kerk

Slotzang  Lied 800: 1, 3 en 4 Wat zou ik zonder U geweest zijn,

Uitzending en zegen Lied 425: 1 Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen

 

Collecte

De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M. Scholtens-Borchers, Gr. Dijkstraat 3  die snel achter elkaar voor de tweede keer geopereerd moest worden.

 

De nieuwe Paaskaars; de symboliek

De boot met het kruis herinnert ons er aan ons vertrouwen te stellen op Jezus Christus, hoe onstuimig het leven ook lijkt. Hij heeft ons geen kalme reis beloofd maar wel een behouden vaart.  De duif symboliseert God de Heilige Geest

en is tevens het symbool van vrede.

 

 20 april - Bruiloft Henk Lenting en Lisette Woortman

Op vrijdag 20 april hopen Henk Lenting en Lisette Woortman hun huwelijk te vieren. Om 14.30 uur is er een dienst in de Andreaskerk, waarin wij God om een zegen willen vragen over hun huwelijk. Ook wie geen uitnodiging heeft gekregen is van harte welkom in deze dienst.

 

 

Erediensten:          22 april              10.30 uur  ds. J.C. Schimmel                  Jeugddienst

                                                                                                                      Thema 'Bidden'

                                              Met muzikale begeleiding van het Clustercombo o.l.v. Anne Nijland,

                                              en van Annejet Dijkman op het orgel.

 

 

22 april, 10:30 uur – Jeugddienst

Op zondag 22 april is er een jeugddienst in de Andreaskerk, met als thema ‘Bidden’.

Het belooft een mooie dienst te worden, met muzikale begeleiding van het Clustercombo o.l.v. Anne Nijland, en van Annejet Dijkman op het orgel. De dienst begint om 10.30 uur, dus je kunt eerst nog lekker uitslapen!

En na de dienst is er soep met broodjes in Pro Rege. Hopelijk tot dan!

 

Spaardoosjes-actie 2018.

Uw spaardoosje nog niet ingeleverd?

U kunt deze afgeven bij Harry Berends, Zwarteweg 11

 

Flessenactie jeugdwerk van 3 april jl.

De opbrengst van de lege flessenactie is €350,05,

Alle gevers en helpers  HARTELIJK DANK