Zondag  14 okt. 2018

Jaargang 10 : 513    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                                                                                                

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.  Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. M. de Winter-van Esch

Dhr. J.D. Pijper

Mw. J. Dijkhuizen-Weima

Gerda Wiersema

Alie Stoppels-v.d.Ploeg en Orianne Wieringa

Mw. E. Pastoor-Herder

Mw. P.A. Datema-Smit (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

-Binnenkomst

-Welkom

-Intochtslied: lied 32: 1 en 3

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Drempelgebed

-Zingen: lied 207: 1 en 2 – De trouw en goedheid van de Heer

-Lezing van de tien geboden, in woorden van deze tijd

-Zingen: lied 207: 3 en 4

-De kinderen mogen naar voren komen

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Gebed

-Schriftlezing: Deuteronomium 6:1-9, door de lector

-Zingen: lied 320: 1, 2, 3 en 5 – Wie oren om te horen heeft

-Schriftlezing: Johannes 8:1-11  

-Zingen: Hemelhoog 298/ELB 203: 1, 2 en 3 – Genade, zo oneindig groot

-Overdenking

-Moment van stilte

-Zingen: lied 885 – Groot is Uw trouw, o Heer

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; onze Vader

-De kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven

-Slotlied: lied 868: 1, 2 en 5 – Lof zij de Heer

-Zegen   (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte  

 *  1e collecte is voor Sulawesi

 *  2e voor KIA Werelddiaconaat

 *  3e collecte is voor de kerk.

 

Nederland helpt Sulawesi

Red levens. Geef voor water, medicijnen en onderdak.

Een aardbeving gevolgd door een tsunami eist op eiland Sulawesi meer dan duizend doden. Tot 1,5 miljoen mensen hebben dringend hulp nodig. De samenwerkende organisaties achter Giro555 slaan de handen ineen. Red levens. Kom in actie voor drinkwater, medicijnen en onderdak.
Als samenwerkende hulporganisaties Giro555 komen wij samen met Nederland in actie voor de slachtoffers in Sulawesi. De immense impact van deze ramp is nog steeds niet te bevatten. Ik wil u oproepen om samen met ons de 1,5 miljoen getroffenen bij te staan!
U kunt ook een bedrag overmaken op rekening   NL89 ABNA0457457457 t.n.v Kerk in Actie

o.v.v het projectnummer `Noodhulp Sulawesi`

Met vriendelijke groet,
Jurjen de Groot   Directeur Kerk in Actie

Bericht van de kinder- en tienernevendienst,
Ook de kindernevendienst en tienernevendienst doen mee met de actie voor Sulawesi. De collecte van vandaag, en de opbrengsten van de spaarpotten  van de kindernevendienst en tienerdienst worden binnenkort gestort op  de rekening van Kerk in actie. Tijdens de kindernevendienst zullen we
hier nog even aandacht aan schenken d.m.v. een kort filmpje.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G.W. Smit, mw E. Dijkhuizenlaan 1 die haar 'werkzaamheden' weer mag hervatten. Zaterdag zijn er bloemen gebracht naar dhr. M.L. Heun, Havenweg 18. Hij was voor een korte opname in het ziekenhuis. Ook zijn er de afgelopen week bloemen gebracht bij mw. B.C.M. v.d. Laan, Tuinbouwweg 3 die haar scheenbeen heeft gebroken.

 

17 oktober woensdagmiddaggebed
Op woensdag 17 oktober is er een woensdagmiddaggebed. We komen om 13.00 uur bij elkaar in de kerk in 't Loug om even stil te worden, met elkaar te bidden en te zingen, en zo ook letterlijk even stilgezet te worden. U/jij bent van harte welkom!

 

 

Erediensten:       21 okt.  ds. J.C. Schimmel         10.30 uur       Jongerendienst Voorbereiding HA                                                                                                                                                                                              m.m.v. The Messengers                             


Op zondag 21 oktober is er een jeugddienst in Spijk, georganiseerd door de jeugddienstcommissie samen met jongeren uit onze kerk, met als thema #stayconnected. De dienst gaat over: hoe blijf je in verbinding met God? En komt die verbinding van één kant, of zegt God ook iets terug? De dienst begint om 10.30 uur, en wordt muzikaal begeleid door The Messengers uit Garrelsweer. U/jij bent van harte welkom!

 

Vesperviering

Vanmiddag om 17.00 uur is er in deze kerk een vesperviering.

In de lezing en overdenking staat een kort fragment  Karl Barth centaal: "-midden onder jullie: jullie God – mijn volk"

Voorganger is ds. Gerard Knol, het orgel wordt bespeeld door Tjerk de Vries.

 

De volgende Vespers van dit seizoen zal worden gehouden op zondag 11 november aanstaande in de Stefanuskerk te Holwierde.

 

 De bezoekdames komen dinsdag 16 oktober weer bij elkaar in het MFC.   Aanvang 13.30 uur.

 

 7 november – Gemeenteavond en dankdagdienst

Op woensdag 7 november vieren wij dankdag. Normaal gesproken volgde na de kerkdienst op bid- en dankdag vaak een gemeenteavond. Dit keer draaien wij dat om: vanaf 17.30 uur gaan we eerst met elkaar eten in het MFC (pannenkoeken!) en speeddaten, in het kader van het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Aansluitend is de kerkdienst in de kerk in ‘t Loug. Vanwege het programma is de aanvangstijd van de kerkdienst gewijzigd: van 19.00 uur naar 19.30 uur.

U/jij bent van harte welkom! Een officiële uitnodiging volgt nog.