tZondag  21 okt. 2018

Jaargang 10 : 514    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze jongerendienst       10.30 uur                                                                                                                                                                

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. J.B. Doorn

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Plv.  Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/4:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

The Messengers uit Garrelsweer

Mw. A. Pestman-Galema

Dhr. W. Bruinius

jeugdleden

Henny Maarsingh

Rieneke Doorn-Vos

Mw. M. Sikkema-Kap

Mw. E. Vos-Dijkstra (reserve)

 

Vanmorgen is er een jeugddienst in Spijk, georganiseerd door de jeugddienstcommissie samen met jongeren uit onze kerk, met als thema #stayconnected. De dienst gaat over: hoe blijf je in verbinding met God? En komt die verbinding van één kant, of zegt God ook iets terug? De dienst wordt muzikaal begeleid door The Messengers uit Garrelsweer.

 

Orde van dienst

Vooraf:

Sanne en Celine delen bij de ingang de preekbingo en kaartjes met kleuren uit

Lied voor de dienst: Schijn met Uw licht in mijn hart, Heer

Welkom door Roy

Lied: Votum en groet van Sela

Gebed

Kinderlied: Lied 218: 1, 3, 4 en 5 - Dank U voor deze nieuwe morgen

            De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kahoot: #stayconnected

Lied: Veilig bij U (Wake me up)

De Bijbel open – verhalen over hoe God ‘praat’ - 3 lezingen, uit de Bijbel in gewone taal:

Exodus 3:1-6, door Gert-Jan

1 Koningen 19:11-13, door Grianne

1 Samuël 3:1-5, door Sanne

Lied: De kracht van Uw liefde

Korte preek: wat merk je nou van God?

Lied: What if God was one of us?

Lied: God van licht

Gedicht door Grianne

            De kinderen komen terug in de kerk

Collecte, ondertussen luisteren we naar: de wereld spreekt

Na de collecte: vragen van whatsapp beantwoorden

Dankgebed

Slotlied: Ik volg U, Heer

Zegen    Na de zegen: vrede van God                 

Bij uitlopen speelt de band: Veilig bij U

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de Kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. M.Heun-Riepma, Havenweg 14.

 

Erediensten:       28 okt.  ds. A. Linde, Hoogeveen        9.30 uur     Heilig Avondmaal                                                                                                                                   


KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 7 die loopt van 11 nov. t/m 16 dec. 2018 op 29 okt. tot 12 uur bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Zingen naar de zondag 3 november

De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden zaterdagavond 3 november weer een

‘Zingen naar de Zondag’, een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en bundels.

Deze keer is de locatie de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Dijkstraat 73 te Appingedam.

Muzikalemedewerking wordt verleend door de Christelijke muziekvereniging “Wilhelmina” uit Leens onder

leiding van de heer Bienze IJlstra.

Het Pels/Verschuerenorgel (1949/1968) zal worden bespeeld door de heer Ties Wildeboer.

De samenzang zal door “Wilhelmina” en orgel begeleid worden, zowel samen, als in afwisseling met elkaar. Daarnaast zullen de muziekvereniging “Wilhelmina” en de organist nog een aantal solo werken spelen.

De avond staat onder leiding van ds. Jitse van der Wal, predikant van de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) van Appingedam.

Thema is: “Loof de Heer” (Psalm 150)

Aanvang: 19:00 uur

 

7 november – Gemeenteavond en dankdagdienst

Op woensdag 7 november vieren wij dankdag. Normaal gesproken volgde na de kerkdienst op bid- en dankdag vaak een gemeenteavond. Dit keer draaien wij dat om: vanaf 17.30 uur gaan we eerst met elkaar eten in het MFC (pannenkoeken!) en speeddaten, in het kader van het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Aansluitend is de kerkdienst in de kerk in ‘t Loug. Vanwege het programma is de aanvangstijd van de kerkdienst gewijzigd: van 19.00 uur naar 19.30 uur.

 

Sint Maarten, Sint Maarten voor alle kinderen

De kerk  doet  mee aan het Sint Maartenfeest.

Ook dit jaar kunnen jullie op 10 november je Sint Maartenliedje weer in de kerk komen zingen.

Natuurlijk krijgen jullie………..????

Komen jullie?

De Kerkenraad

 

Koopvaardijdienst in de Eemshaven

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven

Aanvang 16.00 uur

Voorganger Pastor S. Standhardt

Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam.

De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.