Zondag  28 okt. 2018

Jaargang 10 : 515    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur      HA                                                                                                                                                          

Voorganger:

Ds. A. Linde

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Aanwezig ouderling:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J. Smid

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Rieneke Doorn-Vos

Jannette Dijkhuizen-Wijma en Tieneke Pestman

Mw. T. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Lied 288

 

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 16: 1 en 2 (Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God….)

Stil Gebed,  Onze Hulp en Groet,    Drempelgebed

Zingen: Psalm 16: 3

Inleiding

Gebed voor de nood van de wereld

Zingen: Lied 117a (Gij volken looft Uw God en Heer…..)

Gebed bij de opening van het Woord

Zingen: Kinderlied: Lied 288   Kinderen gaan naar de nevendienst

Schriftlezing: Marcus 12: 38 – 13: 2.

Zingen: Psalm 62: 5 en 6 (Voorwaar, Hij is mijn heil, mijn rots….)

Preek

Zingen:  Lied 912: 1, 4 en 6 (Neem mijn leven, laat het Heer…..)

Gebed

Collecte     Kinderen komen terug in de kerk

Viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 377: 1, 2, 4 en 5 (Zoals ik ben…..)

Tafelgebed

Zingen: Lied 385: 1 (De tafel van samen….)

Vervolg Tafelgebed

Zingen: Lied 385:2 (Wij delen, wij delen gewoon het dagelijks brood..)

Vervolg Tafelgebed

Zingen: Lied 385:3 (De tafel van samen, de tafel van het goed…)

Vervolg Tafelgebed

Zingen: Lied 385: 4 (Wij vieren de maaltijd, wij vieren samen feest…)

Wij bidden samen: Onze Vader….

Rondgang van brood en beker

Dankzegging

Slotlied: Psalm 116: 1, 3, 6 en 8 (God heb ik lief, want die getrouwe Heer….)      

Zegen.

Zingen: Amen

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de Kerk in Actie -Hervormingsdag-, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. I.van Dijken-Flikkema, mw. E. Dijkhuizenlaan 31. Donderdag 25 okt. jl was de fam. J.O. Oosten, Hoofdweg Zuid 6, 50 jaar getrouwd. Er is die dag een bos bloemen gebracht met de felicitatie van de gemeente.

 

ZOUT

Achter in de kerk liggen exemplaren van het Kerk in Actie magazine 'Zout' om mee te nemen.

 

Erediensten:       4 nov.  ds. G.A. Segger, Winsum                9.30 uur  

                                                                                                   koffiedrinken in de kerk na de dienst   

                             7 nov.   ds. J.C. Schimmel     Dankdag     19.30 uur                                                                                                                            


Wijkindeling

Ouderling, dhr. P.M. Wiersema neemt m.i.v. heden wijk 4 over.

 

KERKNIJS

Kopij inleveren voor nr. 7 die loopt van 11 nov. t/m 16 dec. 2018 kan tot 29 okt. tot 12 uur bij

Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

De extra collecte voor Sulawesi, die we  14 oktober hebben gehouden, en de spaarpotten van de tiener- en kindernevendienst (€ 135.40), hebben het geweldige bedrag van € 690.40 opgebracht!

Heel mooi om te zien dat we, met elkaar, in actie komen voor een goed doel.

Namens Kerk in Actie heel erg bedankt.

 

Zingen naar de zondag

De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden zaterdagavond 3 november weer een

‘Zingen naar de Zondag’, een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en

bundels. Deze keer is de locatie de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) aan de Dijkstraat 73 te Appingedam.

Meer informatie kunt u vinden op onze web-site.

 

Voedselbank

Diaconie – ZWO protestantse Gemeente Spijk - Losdorp

organiseert een inzamelingsactie voor de voedselbank Appingedam – Delfzijl

Woensdag 7 november en zondag 11 november 2018

Voor de kerkdienst kunnen de producten worden ingeleverd.

De voedselbank is dringend op zoek naar de volgende producten:

blikgroenten, koffie, thee, suiker, aardappelpuree, frisdranken, broodbeleg, zuivel-houdbaar- en verzorgingsproducten.               Uw kunt de producten ook inleveren bij / laten ophalen:

Harry Berends tel. 568970 ( van te voren even bellen ) of geld overmaken aan de voedselbank

Bankrekening IBAN: NL80RABO012.22.95.730  tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

 

Kliederkerk zondag 4 nov.

Deze keer in kerkgebouw Ierene aan de Hereweg 27 te Bierum. Van 15.30 uur -17.30 uur kunnen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar "kliederen" met bijbelverhalen. Kliederkerk is er voor het hele gezin dus ieder is welkom. Aanmelden is niet nodig.

 

7 november – Gemeenteavond en dankdagdienst

Op woensdag 7 november vieren wij dankdag. Normaal gesproken volgde na de kerkdienst op bid- en dankdag vaak een gemeenteavond. Dit keer draaien wij dat om: vanaf 17.30 uur gaan we eerst met elkaar eten in het MFC (pannenkoeken!) en speeddaten, in het kader van het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Aansluitend is de kerkdienst in de kerk in ‘t Loug. Vanwege het programma is de aanvangstijd van de kerkdienst gewijzigd: van 19.00 uur naar 19.30 uur.

 

Sint Maarten, Sint Maarten voor alle kinderen

De kerk  doet  mee aan het Sint Maartenfeest.  

Ook dit jaar kunnen jullie op 10 november je Sint Maartenliedje weer in de kerk komen zingen.           

Natuurlijk krijgen jullie………..????