Zondag 6 mei 2018

Jaargang 10 : 489    

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst         19.00uur in Losdorp

Voorganger:

Dhr. Eric Donker uit Vriescheloo.

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Koor:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Dennis Wubs

Christelijk Mannenkoor Canta Libre uit Ten Boer.

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. J.D. Pijper

 

 

Groningen zingt…    In de storm

We hebben allemaal moment in ons leven dat het niet makkelijk gaat, dat het onrustig is. Zoals een storm op het water.

Ons levenschip word alle kanten op geslagen. Niets blijft heel, niets blijft op zijn plek staan. Het is onrustig en lawaaierig.

We zijn bang en in paniek. Wat verlangen we dan naar rust en een behouden vaart.

We staan dan stil bij het thema de storm en mogen bijpassende liederen zingen.

De stichting Groningen zingt is een stichting die in de stijl van Nederland zingt zangdiensten in de hele provincie Groningen organiseert

 

Collecte

De  uitgangscollecte is voor de organisatie van Groningen zingt.

 

Donateur worden

Het organiseren van zangdiensten kost natuurlijk ook geld voor koren, liturgieën e.d. Dit proberen we zoveel mogelijk te dekken uit de collectes.
Maar natuurlijk kunnen we veel meer als wij ook donateurs hebben. Dit kunt u al worden vanaf €12 per jaar.
Via deze link kunt u zich opgeven als donateur
Bij onze zangdiensten kunt u zich natuurlijk ook opgeven als donateur.
U mag ook gewoon uw gift overmaken op rekeningnummer NL88 INGB 0757 9759 33 t.n.v. Groningen Zingt.

 

Erediensten:    

    10 mei             9.30 uur        ds. J.C. Schimmel    kerk in Losdorp      Hemelvaart

    13 mei             9.30 uur        ds. W.T. Spoelstra-Postmus