Zondag  4 nov. 2018

Jaargang 10 : 516    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur 

                                                                                      Koffiedrinken na de dienst in de kerk                                                                                                                                                              

Voorganger:

Ds. G.A. Segger

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. A. Pestman-Galema

Dhr. J.D. Pijper

Mw. A. Dijkman-Keizer

Rieneke Doorn-Vos

Emmy Pijper en Kornelia Keizer

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema

Mw. B. Bansema-Ronda (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

-Orgelspel

-Aanvangslied: NLB 89: 1 “Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied”

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Toenaderingsgebed

-Lied: vervolg intochtspsalm: NLB 89:  4

-Gebed om ontferming

-Gesproken lofverheffing

-Glorialied: NLB 212: 1, 2 en 4 “Laten wij zingend deze dag beginnen”

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal.  kinderen naar de nevendienst

-Eerste Schriftlezing: Psalm 107: 23-32  lector

-Lied: NLB 77: 5 en 6 “Toen Gij door het diepst der zee ging”

Tweede Schriftlezing:  Marcus 6: 45-52

-Lied: NLB 933 “Gij ziet ons vechten met de macht”

-Verkondiging “Lopen over water”

-Orgelspel

-Lied: Lied van het water (LvdK 467): 1, 2 en 3 “O eeuwge Vader sterk in macht”

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven 1. Kia – Werelddiakonaat 2. Kerk

-Slotlied: NLB 905: 1, 3 en 4 “Wie zich door God alleen laat leiden”

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de Kerk in Actie -Najaarszendingsweek-, de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. E.van Heuvelen, Tweehuizerweg 11.

 

 

WIJZIGING BANKNUMMER

Per 1 november 2018 is het banknummer van de CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is:           NL35 RABO 03737 29 367.

Wilt u vanaf heden dit nummer gebruiken voor uw betalingen?

De door ons aan u toegezonden acceptgiro’s waarop nog het oude nummer staat

vermeld, kunnen niet meer gebruikt worden.

Indien u gebruik maakt van automatische betalingen/overboekingen dient u er

zorg voor te dragen dat het nummer gewijzigd wordt. (Aanpassen in uw systeem van internetbankieren of doorgeven aan uw bank).

Ook het nummer van het Verjaardagfonds is gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is: NL13 RABO 03737 29 375.

 

 

Vesperviering

Zondag 11 november a.s. is er weer een vesperviering. Deze keer in de Stefanuskerk te Holwierde.Met medewerking van o.a. Frits Postema en John Veldman (orgel).

De viering begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

 

Erediensten:                          7 nov.   ds. J.C. Schimmel           Dankdag     19.30 uur

                                               11 nov.   ds. H. Fortuin, Delfzijl                           9.30 uur                                                                                                                                     


Wijkindeling

Ouderling, dhr. P.M. Wiersema neemt m.i.v. heden wijk 4 over.  (Westersingel, Parklaan. Zwarteweg en Hoge Akkers)

 

Kliederkerk zondag 4 nov.

Deze keer in kerkgebouw Ierene aan de Hereweg 27 te Bierum. Van 15.30 uur -17.30 uur kunnen kinderen in de leeftijd van 0-6 jaar "kliederen" met bijbelverhalen. Kliederkerk is er voor het hele gezin dus ieder is welkom. Aanmelden is niet nodig.

 

7 november – Gemeenteavond en dankdagdienst

Op woensdag 7 november vieren wij dankdag. Normaal gesproken volgde na de kerkdienst op bid- en dankdag vaak een gemeenteavond. Dit keer draaien wij dat om: vanaf 17.30 uur gaan we eerst met elkaar eten in het MFC (pannenkoeken!) en speeddaten, in het kader van het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Aansluitend is de kerkdienst in de kerk in ‘t Loug. Vanwege het programma is de aanvangstijd van de kerkdienst gewijzigd: van 19.00 uur naar 19.30 uur.

 

Voedselbank

Diaconie – ZWO protestantse Gemeente Spijk - Losdorp organiseert een inzamelingsactie voor de voedselbank Appingedam – Delfzijl Woensdag 7 november en zondag 11 november 2018

Voor de kerkdienst kunnen de producten worden ingeleverd.

De voedselbank is dringend op zoek naar de volgende producten:

blikgroenten, koffie, thee, suiker, aardappelpuree, frisdranken, broodbeleg, zuivel-houdbaar- en verzorgingsproducten.

Uw kunt de producten ook inleveren bij / laten ophalen:

Harry Berends tel. 568970 ( van te voren even bellen ) of geld overmaken aan de voedselbank

Bankrekening IBAN: NL80RABO012.22.95.730  tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

Sint Maarten, Sint Maarten voor alle kinderen

Ook dit jaar kunnen jullie op 10 november je Sint Maartenliedje weer in de kerk komen zingen.

Natuurlijk krijgen jullie………..????  Komen jullie?

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven

Aanvang 16.00 uur  Voorganger Pastor S. Standhardt  Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam. De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen.