Zondag 12 aug. 2018

Jaargang 10 : 504    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                      

Voorganger:

Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Dhr. P.M. Wiersema

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Kornelia Keizer

Trisha Berends

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema

Mw. B. Bansema-Ronda (reserve)

Lied: 288

 

Orde van dienst

 

Welkom en afkondigingen.

Lied van de intocht: lied 281 : 1 , 2

Onze Hulp en Groet

Vg.       Onze hulp is de naam van de Heer

A          die schiep de hemel en de aarde

Vg        Hij blijft trouw. Altijd!

A          Hij laat niet los wat zijn hand begonnen is.

Vg        De Heer zij met u met zijn genade en vrede

A          Ook met u zij de Heer.

Vervolg lied van de intocht: lied 281 : 4

Kyriegebed met daarin 3 keer  na: zo bidden wij: lied 367d

Glorielied: Psalm 85: 1 , 3 , 4

Lied bij de opening van de schriften: lied 325 : 1 , 2 , 3

Kinderlied: lied 288

1.e lezing:     2 Samuel 21 : 1 – 14  lector

Zingen: lied 994  helemaal

2.e lezing: Lucas 18 : 1 – 8 

Zingen: lied 339a

Uitleg/verkondiging

Zingen: lied 422 helemaal

Stil staan bij het overlijden van Arend Hendrikus van Dam, overleden op 1-8-2018

Gebeden – Stilte - Gezongen  Onze Vader, lied 369d

Inzameling van de gaven

Slotlied: lied 974 : 1 , 2

Wegzending en zegen met als gezongen Amen lied 425

 

Collecte

De  eerste collecte is voor KIA -Zending Kameroen en de tweede collecte is voor de kerk.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging naar de

fam. Bansema, Nesweg 4a nu mw. weer een traject van behandeling in gaat.

Ook gaan er bloemen naar onze koster mw. W.Veldman-Klinkhamer, Lage Trijnweg 30 die na een val haar pols heeft gebroken en naar mw. G. Dijkhuizen-Heun, Alberdaweg 13 die een ongeval in huis had.

Dames heel veel sterkte en beterschap.

 

 

Erediensten:                    19 aug.             ds. M. de Jager, Haren    9.30 uur   kerk in Bierum

Voorafgaand aan de dienst kunnen we elkaar in de kerkzaal ontmoeten en een kopje koffie/thee of fris drinken, van harte uitgenodigd!

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

 

Afwezigheid ds, J.C. Schimmel

Van 22 juli t/m 19 aug heb ik vakantie. Als het nodig mocht zijn, dan kunt u in die periode terecht bij uw wijkouderling of wijkbezoeker, of bij de scriba. Ik wens u/jou een fijne zomer!

vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel.

 

Bericht PG Bierum-Holwierde-Krewerd

Afwezigheid ds. G.Knol

Ds. Knol heeft vakantie van 20 juli t/m 19 augustus, mocht er tijdens zijn afwezigheid een beroep moeten worden gedaan op een predikant dan zal er vanuit de kerkenraad contact worden gezocht met een beschikbare predikant.