Woensdag  7 nov. 2018

Jaargang 10 : 517    

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst       19.30 uur                                                                                                                                                                                                                                           

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv Diaken:

Lector:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J. Pijper-Rowaan

Dhr. A. Maarsingh

 

Orde van dienst

Binnenkomst

Welkom

Intochtslied: lied 65: 1 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 910: 1, 3 en 4

Gebed

Eerste lezing: Habakuk 3:17-19

Lied: 156: 1 en 3

Tweede lezing: 1 Tessalonicenzen 5:14-18

Lied: 156: 4

Overdenking

Lied: 864: 1, 4 en 5

Dankgebed; stil gebed

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 399 – Samen in de naam van Jezus

Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de Voedselbank Appingedam-Delfzijl, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloem/dankdagschikking is geïnspireerd door de inzameling voor de voedselbank.

De overvloed van de oogst is bij elkaar gebracht, veelzijdigheid aan groei. Dankbaarheid voor de opbrengst van het land, genoeg om te delen.

 

WIJZIGING BANKNUMMER

Per 1 november 2018 is het banknummer van de CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is:            NL35 RABO 03737 29 367.

Wilt u vanaf heden dit nummer gebruiken voor uw betalingen?

De door ons aan u toegezonden acceptgiro’s waarop nog het oude nummer staat

vermeld, kunnen niet meer gebruikt  worden.

Indien u gebruik maakt van automatische betalingen/overboekingen dient u er

zorg voor te dragen dat het nummer gewijzigd wordt. (Aanpassen in uw systeem van internetbankieren of doorgeven aan uw bank).

Ook het nummer van het Verjaardagfonds is gewijzigd.

Het nieuwe IBAN-nummer is: NL13 RABO 03737 29 375.

 

Erediensten:                                    11 nov.   ds. H. Fortuin, Delfzijl                           9.30 uur                                                                                                                                    

Vesperviering

Zondag 11 november a.s. is er weer een vesperviering. Deze keer in de Stefanuskerk te Holwierde.Met medewerking van o.a. Frits Postema en John Veldman (orgel).

De viering begint om 17.00 uur. Iedereen is van harte welkom!

 

Voedselbank

Diaconie – ZWO protestantse Gemeente Spijk - Losdorp organiseert een inzamelingsactie voor de voedselbank Appingedam – Delfzijl Woensdag 7 november en zondag 11 november 2018

Voor de kerkdienst kunnen de producten worden ingeleverd.

De voedselbank is dringend op zoek naar de volgende producten:

blikgroenten, koffie, thee, suiker, aardappelpuree, frisdranken, broodbeleg, zuivel-houdbaar- en verzorgingsproducten.

Uw kunt de producten ook inleveren bij / laten ophalen:

Harry Berends tel. 568970 ( van te voren even bellen ) of geld overmaken aan de voedselbank

Bankrekening IBAN: NL80RABO012.22.95.730  tnv Stichting Voedselbank Appingedam-Delfzijl

 

Sint Maarten, Sint Maarten voor alle kinderen

Ook dit jaar kunnen jullie op 10 november je Sint Maartenliedje weer in de kerk komen zingen.

Natuurlijk krijgen jullie………..????              

Komen jullie?

 

 

Koopvaardijdienst

Op zondag 11 november 2018 vindt weer de jaarlijkse koopvaardijdienst plaats in het zeemanshuis in de Eemshaven, Borkumweg 2, 9979 XH Eemshaven

Aanvang 16.00 uur 

Voorganger Pastor S. Standhardt 

Met medewerking van het Christelijk Mannenkoor Appingedam.

De begeleiding van de samenzang zal worden gedaan door Annejet Dijkman.

De collecte in deze dienst zal ten goede komen aan de kerstpakketten voor zeevarenden, die we ook dit jaar weer zullen gaan uitreiken rond de kerstdagen. Dit wordt door de zeevarenden bijzonder gewaardeerd en wij mogen niet vergeten dat ze omwille van onze steeds veeleisender maatschappij met kerst niet bij hun gezin, familie en of vrienden kunnen zijn. Een klein beetje aandacht is dus op zijn plaats.

Er is ruim voldoende parkeergelegenheid beschikbaar naast het zeemanshuis.

Na de dienst bent u van harte uitgenodigd om onder het genot van een kopje koffie/thee of glaasje fris elkaar te ontmoeten en nog wat van gedachten te wisselen.

Vervoer nodig? Neem even contact op met mw. A. Dijkman, bel 0596 591486                                               of stuur een mailtje naar

Namens Stichting Koopvaardijpastoraat Groningen