Zondag 19 nov. 2017

Jaargang 9 : 466      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         9.30 uur dienst                                                                                                             

Voorganger:

Ds. W.T. Spoelstra

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8

Tienernevendienst:

Kinderoppas:

Dhr. A. Pestman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga

Kornelia Keizer

Astrid Pestman

Jannie Flikkema-Dijkman

Bloemen bezorgen:

 

Lied met de kinderen:

Mw. T. West-Kolk

Mw. C. Knook-Nieuwkerk (reserve)

Lied 218

   


 

Orde van dienst     

Welkom

Lied van de intocht: lied 119a: 1 , 4

Onze Hulp, drempelgebed, groet

Als Kyriegebed zingen : lied 994 helemaal

Gebed bij de opening van Gods Woord

Kinderlied: Lied 218 waarna de kinderen naar hun eigen dienst gaan

1.e lezing: Jeremia 13 : 15 – 27

Zingen: Lied 1001 : 1

2.e lezing: Lucas 7 : 36 – 50

Zingen: Lied 130 helemaal

Uitleg/Verkondiging

Zingen: Lied 1013 helemaal

Gebeden

Inzameling van de gaven  kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: lied 425

Wegzending en zegen.

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk.

 

 

Help de Rohingya vluchtelingen                                                                                                                              

Sinds 2012 is de westelijke provincie Rakhine, grenzend aan Bangladesh, regelmatig het toneel van gewelddadig treffen tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het gebied. Als gevolg van dit geweld tussen de boeddhistische meerderheid en de islamitische Rohingya zijn vooral de laatsten van huis en haard verdreven. Zij hebben een heenkomen gezocht in vluchtelingenkampen in Myanmar en Bangladesh.

400.000 mensen kunnen geen kant meer op. In de overvolle kampen is geen plaats meer en mensen worden nu ook opgevangen in huizen van gastgezinnen en in scholen en gemeenschapscentra van de omringende dorpen.

In Bangladesh hebben Kerk in Actie en ICCO toegang tot de vluchtelingen in Cox's Bazar via lokale partner organisaties. Zo is er door ons 50.000 Euro beschikbaar gesteld voor hulp in Cox's Bazar aan 1500 families voor voedselpakketten, voor hulp in hygiëne pakketten (waaronder maandverband), en handwasfaciliteiten.

Via het netwerk van de ACT-Alliance zijn we nu aan het opschalen omdat de vraag groot is. Er is nog veel meer hulp nodig!

Op zondag 26 november is de collecte bestemd voor deze actie van Kerk in Actie. De Diaconie / ZWO beveelt deze collecte van harte bij u aan.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar fam. E.v.Heuvelen, Tweehuizerweg 11.

 

Eredienst       26 nov.    9.30 uur   ds. ds. J.C. Schimmel,  laatste zondag kerkelijk jaar

                                                                    na de dienst is er koffiedrinken in het MFC  (Pro Rege)

 

 

Koffiedrinken na de dienst in de kerk

Op zondag 3 dec. begint de dienst om 11.00 uur. Op deze 1e zondag van de maand drinken we daarom niet na maar vooraf aan de dienst koffie. Er zullen op de schermen foto's te zien zijn van de startzondag, landje lopen, Sint Maarten en stamppotbuffet. U komt toch ook?

 

 

Inleveren kopij Kerknijs,

voor nr. 8 die loopt van 10 dec.  t/m 14 jan. 2018 kan tot 27 nov. 12 uur bij Pie Pijper, 't Loug 20 of

 

Uitnodiging

Hierbij nodigen wij u uit voor een gemeenteavond  op donderdag 23 november

om 20.00 uur in het MFC.  Er is een toelichting op de jaarcijfers van 2016 en begroting 2018 van de kerk, diakonie/ZWO, jeugd en verjaardagsfonds.

 

Uitnodiging voor filmavond                                                                                                                                      

Het thema voor de filmavonden van dit seizoen is Druk Druk Druk. Films waarin de drukte van ons moderne leven wordt afgezet tegen de rust die mensen vroeger kenden. Of houden we onszelf voor de gek als we zeggen dat alles vroeger beter was? We zullen het zien tijdens deze serie.

Op 24 november staat de film Witness uit 1985 op het programma. De film begint om 19:45 uur in de Vredekerk te Loppersum.  Na afloop is er ruim de gelegenheid om na te praten over de film met een hapje en een drankje. Toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt op prijs gesteld. Voor vervoer kan worden gezorgd.

Wil je meer informatie over de film dan kun je je opgeven bij Marjan de Winter 581680 of