Zondag 18 mrt. 2018

Jaargang 10 : 482    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                      5de zondag 40 dagentijd

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. M.J.W.  Ritzema

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Projectlied:

Annejet Dijkman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Dhr. W. Bruinius

Mw. A. Dijkman-Keizer

Rieneke Doorn

Trisha Berends

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. E. Pastoor-Herder (reserve)

Lied 981: 1

 

 

Orde van dienst

 Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Lied 116: 1, 2, 4 en 6

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Lied 117d – Laudate omnes gentes (3x)

Zingen: ELB 425 – Dit is de dag die de Heer ons geeft (2x)

Kindernevendienst – 40-dagenproject

Kinderlied: Lied 981:1 – Zolang er mensen zijn op aarde

De kinderen gaan naar de kindernevendienst ze werken daar aan attentie voor de ouderen die ze op
eerste paasdag rondbrengen. De kinderen komen niet terug in de kerk u kunt ze na de dienst ophalen bij het MFC

Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: Marcus 10:32-45

Zingen: Lied 562: 1 en 3 – Ik wil mij gaan vertroosten

Overdenking

Zingen: Hemelhoog 181 – Hij kwam bij ons, heel gewoon

Overdenking

Zingen: Hemelhoog 365 – Welk een vriend is onze Jezus

In memoriam Geert Dijkman

Zingen: Lied 978: 1, 2, 3 en 4 – Aan U behoort, o Heer der heren

Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 413 – Grote God, wij loven U

Zegen: Hemelhoog 470 (Opw. 394) - Genade en vrede

Voorganger zingt eerst vers 1, daarna allen vers 1 en 2

 

Collecte

De  eerste collecte is voor Kerk in Actie -Palmzondag- en de tweede collecte is voor de kerk.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A.J.v.Gennip-Buitenwerf, Zwarteweg 14.

                                   

Erediensten:     

25 maart           9.30 uur        ds. G.A. Segger, Winsum                voorber. HA

29 maart         19.00 uur        ds. J.C. Schimmel                             Witte Donderdag    HA

30 maart         19.00 uur        Comm. Erediensten                        Goede Vrijdag

31 maart         21.00 uur        dhr. M.v.Heijningen, Dokwerd        Stille Zaterdag

1 april              9.30 uur         ds. J.C. Schimmel                            1e Paasdag   m.m.v. CBS

2 april              9.30 uur         ds. J.S. Schimmel                            2e Paasdag   kerk in Losdorp

 

 

Bloemschikking

De bloemschikking van deze 5e zondag in de Veertigdagentijd verwijst naar een gedeelte

in het Evangelie naar Johannes, waar Jezus vertelt over een graankorrel.

Alleen als de graankorrel sterft ontstaat er nieuw leven.

Wie kiest voor de weg van de onvoorwaardelijke liefde zal honderdvoudig vrucht dragen.

In de bloemschikking zien we graankorrels in donkere aarde en ook korenaren.

 

 

Spaardoosjes-actie 2018.

Op weg naar Pasen sparen voor één of meerdere partners van Kerk in Actie? Dat kan! Met uw spaardoosje kunt u zes weken lang sparen. Dit jaar is het thema voor de 40 dagentijd  ‘Onvoorwaardelijke Liefde’. Op zondag 1 april kunt u de spaardoosjes weer inleveren.

De Diaconie en ZWO.

 

Oproepje:
Over twee weken is het al Pasen. We willen hier graag een vrolijke kleurrijke dienst van maken.

Zoals u ook al in het "Kerknijs" hebt kunnen lezen, vragen we of u een fleurige bloem mee wilt nemen naar de Paasdienst.

 

 Paasontbijt.

Op 1e paasdag ( 1 april) is er weer een paasontbijt.

Het begint om 8.30 uur in het MFC (Pro Rege).

We willen U/jullie hiervoor hartelijk uitnodigen.

Opgave uiterlijk 28 maart a.s. bij Christien Scheele ; tel. : 592009 of

Gerda Wiersema en Christien Scheele

 

Foutje.....

In KERKNIJS staat dat er op 15 april een jongerendienst is........een foutje......

dat moet zijn 22 april, 10.30 uur met ds. J.C. Schimmel.

 

Jeugdwerk

Zaterdag 24 maart doet het jeugdwerk PKN Spijk Losdorp weer mee met de landelijke opschoondag.

Ze gaan met elkaar enthousiast het zwerfvuil opruimen in en rondom Spijk.

Op dinsdag 3 april is er weer een flessenactie van het jeugdwerk.

Vanaf 18.00 uur komt de jeugd bij u langs om de lege flessen op te halen.