MaFF groep 1

Leiding: Irene, Orianne, Johan en Ingrid

Leiding: Ingrid, Irene & Orianne

Locatie: MFC (het oude Pro Rege)

Vrijdag 20.00 - 21.30 uur

Data club:

19 oktober

Zaterdag 20 oktober Zeskamp

Zondag 21 oktober Jongerendienst kerk in 't Loug

2 november
23 november
14 december

Maandag 24 december kerstviering en aansluitend gezamenlijk naar de kerstnachtdienst

Correspondentie gaat via de app. Daarvoor wordt jullie telefoonnummer gevraagd.