Kerknijs 2018 nummer 1 is verschenen.
Deze loopt van 21 januari 2018 t/m 25 februari 2018.

Kopij voor nummer 2 die loopt van 4 maart 2018 t/m 15 april 2018 kunt u inleveren tot 19 februari 2018 12.00 uur bij Truus West

Wel even inloggen i.v.m. privacywetgeving! Nog geen account? Mail met de scriba voor een verzoek! Hetzelfde Spoor is te vinden in het Hoofdmenu aan de linkerkant op de Startpagina.