Preekrooster Prot. Gem. Spijk-Losdorp                

2019 

 

                                 

6 okt.

  9.30 ds. K.Pieterman Niekerk 't Loug
6 okt   19.30 Johnny Casch dienst   't Loug
13 okt jongerendienst 10.30 ds. J.C.Schimmel   't Loug
20 okt voorber HA 9.30 ds. J.C.Schimmel  

 

27 okt  HA

 9.30

 ds. A. Linde Hoogeveen 

 't Loug

 3 nov

6 nov

10 nov

17 nov

24 nov

 

 Dankdag

 Gezinsdienst

 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar

9.30 

19.00

10.00

9.30 

9.30

 ds. W.T.Spoelstra

ds. J.C.Schimmel. 

Anne Nijland

ds. J.C.Schimmel

ds. J.C.Schimmel

 

 

Groningen

 't Loug

't Loug

MFC

't Loug

't Loug