Zondag 9 febr. 2020 - Jaargang 11 : 583

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 11.00 uur

                                                                                              

 

Voorganger:            ds. G. Knol

Organist:       mw. G. Wiersema-Bouma

Koster:            mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Welkom door de ouderling van dienst

Lied 209: 1

Stilte

Vg.      Onze hulp verwachten wij van de Heer

Allen  die hemel en aarde gemaakt heeft

Vg.      Genade en vrede van de Heer, onze God

Allen  en van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer

            Amen

Vg.      U hebt Uw Zoon aan ons gegeven

Allen  als weg om te gaan

Vg.      Uw Rijk van recht en vrede

Allen  lopen wij gaandeweg tegemoet

Vg.      Ga met ons, Immanuël

Allen  Amen

Lied 209: 2 en 3

Kyriëgebed

Kyrië- en Loflied: Lied 116: 1 en 3

Thema

De kinderen gaan naar de kinderdienst

Lied 288

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing: Jesaja 43,8-13 (lector)

Lied 601: 1

Lezing: Matteüs 5,13-16

Lied 285

Verkondiging

Stilte

Orgelspel

Lied 838: 1 en 3

Gebeden

Collecten

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Lied 974: 1,2 en 3

Wegzending en zegen

 

Collecte

De eerste collecte is voor catechese en educatie , de tweede is voor de kerk.

 

Voor mensen die een taak of ambt uitoefenen in de kerk is het waardevol om te blijven leren, om verder te groeien in hun rol. De Academie van de

Protestantse Kerk zorgt hiervoor met een relevant, onderscheidend en modern trainingsaanbod. Zo kunnen (op)nieuw startende ambtsdragers een ‘blended

training’ Nieuwe Ambtsdragers doen. Zij krijgen de theorie aangereikt in een interactieve e-learning. In bijeenkomsten is er naast toepassing en verdieping

van de theorie volop ruimte voor uitwisseling. Uit reacties van deelnemers blijkt dat deze manier van getraind worden werkt en in een behoefte voorziet. De

Academie van de Protestantse Kerk wil graag meer trainingen op deze manier vormgeven. Met deze collecte draagt u hieraan bij.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. B.C.M. v.d.Laan, Tuinbouwweg 31

 

 

Erediensten 16 febr.                     9.30 uur          ds. J.C. Schimmel                                                  

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen
De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

U4C

De volgende U4C avond staat gepland op zondag 16 februari om 19.30 uur.

Deze avond komt Geert Bijma spreken en hij gaat het hebben over het thema:

‘HG doet wat hij beloofd!’

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Onze band, U4C Worship, zal de aanbidding leiden.