Zondag 2 febr. 2020 - Jaargang 11 : 582

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur

                                                                                      koffiedrinken na de dienst in de kerk    Voorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 dhr. J.W. Rijzinga

Koster:                   dhr. J.B. Doorn

Muzikale begeleiding: Henk Lenting en Jake Schimmel

 

Werelddiaconaat

Goed boeren in een lastig klimaat in Oeganda

In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder

water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen

coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de

slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-

Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

 

Orde van dienst

Welkom

Lied: 146c: 1, 5 en 6 – Alles wat adem heeft

Moment stilte; bemoediging en groet

Gebed om ontferming, afgewisseld met ‘Heer, ontferm U over ons’

Lied: God wil ons horen (melodie: lied 675)

Gebed om de Heilige Geest

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen mogen met de leiding meegaan

Bijbellezing: Genesis 41:17-37 (door de lector)

Lied: 995 – O Vader, trek het lot U aan

Bijbellezing: Genesis 41:53-57 (door de lector)

We luisteren naar een lied van Johnny Cash – Man in Black, gezongen door Henk Lenting

Bijbellezing: Mattheüs 25:34-40

Preek

Lied: Zolang het graan van moeder aarde (melodie: lied 981)

Dankgebed

Stilte, om persoonlijk te bidden, gevolgd door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

Lied: Opwekking 705 – Aan de maaltijd wordt het stil (muzikale begeleiding: gitaar)

Collecte

De kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: Weerklank 262 – Heer, U hebt ons in dit leven (melodie: psalm 38)

Zegen, gevolgd door lied 415: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor het werelddiaconaat , de tweede is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A. Veldman-Buitenwerf, Tweehuizerweg 9b

 

 

Erediensten 9 febr.            11.00 uur        ds. G. Knol                                                              

 

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: “Wat is dit níét normaal mooi..!"

 

 Cluster: Boekbespreking in de 40 dagen voor Pasen

De veertig dagen voor Pasen zijn in de kerk altijd een tijd van bezinning, van nadenken over hoe je in je leven en in je geloof staat.
Omdat al het andere in die dagen natuurlijk gewoon doorgaat, kan het je helpen om regelmatig samen te komen.
Dit jaar kun je  vanaf 2 maart tot Pasen wekelijks meedoen aan de bespreking van een boek van Thomas Halik: Raak de wonden aan.

We komen op zes maandagavonden bij elkaar in het gebouwtje Elthato, Borgweg 8, naast de toren in Zeerijp.
De data zijn: 2, 9, 16, 23, en 30 maart en 6 april.
We beginnen om 19.30 uur en gaan tot uiterlijk 21.00 uur door. Iedereen is van harte welkom.
Voor informatie en aanmelding: / 0596 57 13 93

 

 Collecte bonnen, hoe aanschaffen ?  

In Kerknijs nr. 1 is per abuis het oude banknummer vermeld, excuus hiervoor

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50   Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 0373 7293 67, tnv CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen. U ontvangt de bonnen dan z.s.m.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius, email: of 06-23580021