Zondag 26 jan. 2020 - Jaargang 11 : 581

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     Heilig AvondmaalVoorganger:            ds. G.A. Segger

Organist:       dhr. J.W.F. Veldman

Koster:            mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Orde van dienst

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied: NLB 97: 1 en 4 “Groot koning is de Heer”

Stil gebed, bemoediging en groet

Gebed

Lied: NLB 97: 5 en 6

Smeekgebed voor de nood van de wereld

Gesproken lofverheffing en Loflied: NLB 303 “Zonne en maan”

Gebed van de zondag

De kinderen (groepen 1 t/m 8) mogen naar de kindernevendienst na het zingen van NLB 288 “Goedemorgen welkom allemaal”

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 1-9 (gelezen door de lector)

Lied: NLB 885 “Groot is uw trouw, o Heer”

Schriftlezing: 1 Korintiërs 1: 26-31

Lied: NLB 379 “Breek ons Heer het brood”

Verkondiging.

Orgelspel

Lied: NLB 975: 1en 4 “Jezus roept hier mensen samen”

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; Inzameling van de gaven,

               de kinderen komen terug in de kerk

Viering H.A.:

Nodiging en tafelgebed

Gezamenlijk gezongen Onzevader NLB 1006
Delen van brood en beker
Dankende proclamatie en dankgebed

Slotlied: NLB 103c: 1, 2 en 3 “Loof de koning heel mijn wezen”

Zending en zegen, afgesloten met het zingen van NLB 103c : 5 “Engelen zing ja en amen”

 

Collecte

De eerste collecte is voor het jeugdwerk JOP , de tweede is voor de diaconie.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. A.J. Busz-v.d.Berg De Kamp 8. Er worden volgende week bloemen gebracht naar mw. M. Heun-Riepma, Zwet 9, huisje ‘ 'Loug A1 in Delfzijl 9932 AA i.v.m. haar verjaardag van afgelopen donderdag.

 

 

Erediensten 2 febr.            9.30 uur          ds. J.C. Schimmel     Werelddiaconaat

                                                                       koffiedrinken na de dienst in de kerk

Zondag 2 februari collecteren we voor het landbouwwerk van Kerk in Actie in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het droog. De regenval is steeds lastiger te voorspellen. Naast extreme droogte leidt dat ook tot overstromingen. Hoe verbouw je dan nog genoeg voedsel voor je gezin? De Oegandese kerk helpt boeren en boerinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en hun oogst beter bewaren. Ze leren beter samenwerken, samen sparen, hun oogst samen verkopen. Ze zetten alles op alles om bodemerosie tegen te gaan: ze planten bomen, leren hout besparende ovens bouwen. Zo veranderen hele dorps-gemeenschappen en durven ze weer te geloven in de toekomst van hun dorp. Helpt u mee om de zwaksten die nu al getroffen worden door klimaatverandering weerbaar te maken?

 

 

Op zondag 9 februari is er een vesperviering in deze kerk.  Aanvang 17.00 uur.

 

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken. Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met

samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers.

Het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

 

 

Gastouderreis Belarus 27 april – 2 mei 2020

Dit jaar zal er vanuit Delfzijl een gastouderreis worden georganiseerd.

De periode is van maandag 27 april – zaterdag 2 mei, dit is de meivakantie.

We gaan met de bus en overnachten ook in de bus. De planning is dat we dinsdagmiddag in

Belarus zijn. Op vrijdagochtend vertrekken we weer.

De bedoeling is dat je van dinsdag tot vrijdag zelf de overnachtingen regelt bij je gastgezin(nen).

De kosten voor deze reis zijn € 250,= pp.

Daarvoor krijg je o.a.: Vervoer, Visum, Tolk, 1x diner onderweg, 1x ontbijt onderweg

Koffie/thee/chocolademelk/water onderweg

Mocht je mee willen gaan dan kun je dit mailen aan          

Voor meer info kun je ook mailen naar dat mailadres.

Er kunnen maximaal 50 personen mee in de bus. Vol=Vol.

In februari 2020 zal er een informatie avond worden georganiseerd.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: “Wat is dit níét normaal mooi..!"

 

 

Collecte bonnen, hoe aanschaffen ?  

In Kerknijs nr. 1 is per abuis het oude banknummer vermeld, excuus hiervoor

Collectebonnen zijn per vel van 20 stuks verkrijgbaar.

Er zijn bonnen van € 0,50, € 1,= en € 1,50   Prijs per vel resp. € 10,=, € 20,= en € 30,=

Collectebonnen zijn te bestellen op rekeningnummer NL35 RABO 0373 7293 67, tnv CvK Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp, onder vermelding van het gewenste aantal vellen en soort bonnen. U ontvangt de bonnen dan z.s.m.

Voor vragen over uw bestelling kunt u contact opnemen met Janny Bruinius, email: of 06-23580021