Zondag 19 jan. 2020 - Jaargang 11 : 580

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       aanvang: 9.30 uur     voorber. HAVoorganger:            ds. J.C. Schimmel

Organist:                 Annejet Dijkman

Koster:                    dhr. M. Ritzema

Tienerdienst:          Astrid Pestman

 

Orde van dienst

Welkom door ouderling van dienst

Lied: 121: 1 en 2 - Ik sla mijn ogen op en zie

Welkom door de predikant

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied: 939 – Op U alleen

Gebed

Aandacht voor de kinderen

Kinderlied: 288 – Goedemorgen, welkom allemaal

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing: Mattheüs 14:22-33, uit de Bijbel in gewone taal

Lied: 917: 1, 3, 4 en 6 – Ga in het schip, zegt Gij

Overdenking – De boot uit gaan

Orgelspel

Lied: Opwekking 42 in canon – ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God

Dankgebed en voorbede, stil gebed

Collecte – de kinderen komen terug in de kerk

Slotlied: 422: 1 en 2 – Laat de woorden

Zegen, beantwoord met lied 422: 3

 

Collecte

De eerste collecte is voor het missionaire werk , de tweede is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. D.J. Pijper Grote Dijkstraat 7 die herstellende is van een longontsteking.

 

Erediensten 26 jan.                       9.30 uur          ds.G.A. Segger       Heilig Avondmaal    

 

 

Talstelling ambtsdragers 2020

In verband met het periodiek aftreden van enkele ambtsdragers worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld namen door te geven voor nieuw te benoemen ambtsdragers.

Wie nog geen informatie heeft kan deze na afloop van de dienst meenemen.

 

Ter informatie;   Bezoek Classispredikant aan de kerkenraad

Komende dinsdag zal ds. Hommes de kerkenraadsvergadering bezoeken. Hij schrijft "Je zou het kunnen vergelijken met wat eerder de reguliere visitatie werd genoemd. Er zijn wel verschillen, ook al is de opzet vergelijkbaar. Het is de bedoeling dat ik als classispredikant een gesprek heb met de kerkenraad en daaraan voorafgaand met de predikant(en) en/of kerkelijk werker(s). De inzet is dat het gaat over zaken die in uw gemeente spelen.

De kerkenraad

 

Huub Oosterhuis en Antoine Oomen in de Martinikerk

Op zondag 26 januari 2020 wordt in de Martinikerk in Groningen een bijzonder concert (met samenzang!) georganiseerd samen met musicus Antoine Oomen en zijn Koor voor nieuwe

Nederlandse religieuze muziek. Het koor wordt begeleid door pianist Roland Aalbers. Het programma bestaat uit zeer recente composities van Antoine Oomen op psalmteksten van

Huub Oosterhuis. De titel luidt: Hij is van ver en dichtbij. Huub Oosterhuis zal zelf ook aanwezig zijn en tijdens dit concert een korte presentatie geven van zijn gedichtencyclus “Groningen”.

Het bundeltje, dat in 1961 werd gepubliceerd, was nietmeer in de boekhandel verkrijgbaar, maar is nu opnieuw uitgegeven door Elte Rauch van Uitgeverij Het Moet. Het is een tweetalige uitgave.

Marten van Dijken, die eerder de psalmenvan Oosterhuis in het Gronings vertaalde (150 psaalms vrij), heeft nu ook deze gedichten-cyclus in onze streektaal overgezet. Huub Oosterhuis en Marten van Dijken zullen deze

middag beiden iets uit de gedichtenbundel voordragen.Na afloop van het concert is er de mogelijkheid het bundeltje aan te schaffen en door Huub Oosterhuis en Marten van Dijken te laten signeren. De opbrengst van het boekje is bestemd voor de gedupeerden van de aardbevingen in Groningen.De toegang tot het concert is vrij. Er is een collecte bij de uitgang.

Het programma begint om 16.30 uur. Vanaf 16.00 uur zijn de kerkdeuren open.

 

Gastouderreis Belarus 27 april – 2 mei 2020

Dag allemaal,

Dit  jaar zal er vanuit Delfzijl een gastouderreis worden georganiseerd. De periode is van maandag 27 april – zaterdag 2 mei, dit is de meivakantie.

We gaan met de bus en overnachten ook in de bus. De planning is dat we dinsdagmiddag in Belarus zijn. Op vrijdagochtend vertrekken we weer.

De bedoeling is dat je van dinsdag tot vrijdag zelf de overnachtingen regelt bij je gastgezin(nen).

De kosten voor deze reis zijn € 250,= pp

Daarvoor krijg je o.a.:

Vervoer, Visum, Tolk, 1x diner onderweg, 1x ontbijt onderweg Koffie/thee/chocolademelk/water onderweg

Mocht je mee willen gaan dan kun je dit mailen aan         

Voor meer info kun je ook mailen naar dat mailadres.

Er kunnen maximaal 50 personen mee in de bus. Vol=Vol.

In februari 2020 zal er een informatie avond worden georganiseerd.

 

DKDD: Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk in Loppersum

Op donderdag 6 februari om 20.00 uur komt zangeres Marlene Bakker in de Petrus en Pauluskerk aan het Marktplein in Loppersum. Over haar debuutalbum Raif was Frits Spits lovend en zei Daniel Lohues: Wat is dit níét normaal mooi..!"

Marlene Bakker werd geboren in Niekerk, maar groeide op in Oost-Groningen op een boerderij in Smeerling. Al jong wist ze dat ze verder wilde in de muziek, na haar middelbare school ging ze naar de Rockacademie in Tilburg. Haar heimwee naar het Groningse land, de taal en de mensen zette haar daar op het spoor van het zingen in het Gronings. Bijzonder omdat zij door haar ouders met de Nederlandse taal is opgevoed.