Orde van dienst Kerstnachtdienst   24 dec.   21.00 uur

Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Muzikale begeleiding koperensemble CBS

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Zingen: Lied 484 – Go, tell it on the mountain
Welkom en bemoediging

Zingen: Lied 477: 1 en 4 – Komt allen tezamen

Gebed

Zingen: Vrolijk zingen wij ons lied, vers 1, 3 en 4

Schriftlezing: Mattheüs 1:18-25, uit de Bijbel in gewone taal

Zingen: Lied 486: 1, 3 en 4 – Midden in de winternacht

Overdenking

Zingen: Dit is de nacht van de zwervers

Gedicht: Wij zijn nog steeds op weg

Dankgebed

Zingen: 487 – Eer zij God in onze dagen

Collecte     voor kinderen in de knel

Slotlied: Lied 483 – Stille nacht, heilige nacht

Zegen

 

 

 

Zondag 25 dec. 2019 - Jaargang 11 : 576

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur    Voorganger: ds. J.C. Schimmel

Muzikale begeleiding CBS

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven. De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

De kroon op al deze kransen is de bol in de top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat leven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terug keert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten.

 

Orde van dienst

Voor de dienst: muziek door CBS

Woord van welkom

Lied: 478: 1 en 2 – Komt, verwondert u hier, mensen (lvdk gezang 139)

Begin van de dienst, met een moment stilte

Aansteken van de laatste kaars

Lied: 468: 1, 2 en 3 – Prijs de Heer die herders prijzen (lvdk gezang 140)

Afsluiting van het adventsproject; projectlied

Lied via de schermen: Knoop het even in je oren

Gebed

Lied: 503: 1 en 2 – Wij staan aan een kribbe

We lezen uit de Bijbel: Mattheüs 2:1-12, uit de Bijbel in gewone taal

De kinderen zingen: De wijzen, de wijzen (liedboek lied 520)

Preek

Lied: 506: 1, 2 en 4 – Wij trekken in een lange stoet (lvdk gezang 506)

Gebed, door predikant en gemeenteleden. Gevolgd door stilte, om persoonlijk te bidden

De kinderen zingen: De eerste Noël

Collecte, met muziek door CBS

De kinderen krijgen instrumentjes uitgedeeld om mee te doen met lied 486

Lied: 486: 1 en 4 - Midden in de winternacht

Zegen

Laatste lied: 481:1 – Hoor de engelen zingen de eer (lvdk gezang 135)

Na de dienst: muziek door CBS

 

 

Collecte

De eerste collecte is voor de diaconie, kinderen in de knel , de tweede collecte is voor de kerk.

 

 Bericht bij de collecte van de Diaconie voor Kinderen in de knel:  Geef licht aan kinderen in Moldavië

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen. In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. 

 

 

Erediensten 26 dec.    2e Kerstdag                                9.30 uur kerk in Losdorp   ds. K. Pieterman

                       

                     29 dec.                                                         9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                       

                    31 dec.   Eindejaarsdienst                         19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                    1 jan.       Nieuwjaarsdag                           10.00 uur        gemeenteleden

                       

                    5 jan.       Nieuwjaarskoffie in MFC           9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen

 

Vanaf 1 december zijn we begonnen met een adventsproject. Het thema is dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
Leiding Kindernevendienst.

 

 12 januari doopdienst

Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!