Zondag 22 dec. 2019 - Jaargang 11 : 575

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst        aanvang: 9.30 uur     4e Advent


Voorganger: ds. S.W. Bijl

Organist: dhr. J.W.F. Veldman

Koster:mw. W. Veldman-Klinkhamer

 

Bloemschikking

De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een hoge driehoekige vorm waarom heen kransen worden geschoven.

De driehoek staat symbool voor: God, jij en ik

De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.

Symbolische schikking

De vierde en laatste krans is groen van klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels. De Eeuwige blijft niet woedend maar liever trouw aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

 

Orde van dienst

orgelspel

welkom en mededelingen, aansteken adventskaarsen, met gedichtje

psalm van de binnenkomst 19: 1 en 2

stil gebed, bemoediging en groet

ps. 19: 3

Kyrie gebed, afgesloten met lied 463: 1,6,7,8

de Tien Woorden zingen we met lied 310

gebed van de zondag

projectlied, kinderen naar kinderviering

lector leest: Micha 7: 1 - 7 en 18 - 20

lied 441: 1 en 7

lezing MatteĆ¼s 1: 18 - 25

lied 437

overdenking

orgelspel

lied 461

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen komen terug en geven uitleg over het project       

collecte

slotlied 444

zegen, afgesloten met 416: 4

 

 Collecte

De eerste collecte is voor de kerk , de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de fam. A.Reijerse-Lieberton, Spijkster Oudedijk 5 i.v.m. hun 50 jarig huwelijks jubileum van jl. dinsdag 17 dec. Van harte gefeliciteerd.

 

Erediensten 24 dec.  Kerstavond                                   21.00 uur        m.m.v. koperensemble CBS       ds. J.C. Schimmel

                        25 dec.  1e Kerstdag                                9.30 uur          m.m.v. CBS      ds J.C. Schimmel

                        26 dec.    2e Kerstdag                              9.30 uur kerk in Losdorp   ds. K. Pieterman

                       

                        29 dec.                                                       9.30 uur          ds. S.W. Bijl, Groningen

                       

                        31 dec.   Eindejaarsdienst                      19.00 uur        ds. J.C. Schimmel

                        1 jan.       Nieuwjaarsdag                        10.00 uur        gemeenteleden

                       

                        5 jan.     Nieuwjaarskoffie in MFC          9.30 uur          dhr. G. de Kok, Groningen

 

Vanaf 1 december zijn we begonnen met een adventsproject. Het thema is dit jaar:" Volg de ster!`  Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren Koning. Iedere zondag staat daarbij een van de voorouders van Jezus centraal die Matteus aan het begin van zijn evangelie noemt. Bij het project hoort ook een mooi lied, dat we iedere zondag met elkaar zullen zingen. Zo gaan we met elkaar onderweg naar kerst.
Leiding Kindernevendienst.

 

Kinderkoortje 1e Kerstdag

1e kerstdag  wil ik graag weer met een "kinderkoortje" 2 liedjes zingen in de kerk. We gaan hiervoor oefenen op 8-dec., 15-dec. en 22-dec. na de dienst.

Wie zin heeft om mee te doen is van harte welkom in het MFC .

 

Mocht u DOUWE EGBERTS WAARDEPUNTEN hebben, dan kunt u de voedselbank daar blij mee maken.Zij krijgen daar koffie voor. In de hal van de kerk staat een melkbus waar u ze in mag doen! Ook prentbriefkaarten en postzegels zijn nog steeds welkom.

 

U4C kerstspacial

22 dec. is er een kerstspecial in centrum Kabzeel, Dijkstraat 77 in Appingedam. 19.30uur

 

12 januari doopdienst
Op zondag 12 januari wordt Jonathan Meindert Lenting gedoopt, het pasgeboren zoontje van Henk en Lisette Lenting.
U bent allemaal van harte welkom!