Zondag  31 mrt. 2019

Jaargang 11 : 539

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     4e zondag 40 dagentijd

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. P.A.  Datema-Smit

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Petra Wiersema

Tjitske Burgstra

Trisha Berends en Tineke Pestman

Mw. E. Pastoor-Herder

Mw. P.A. Datema-Smit (reserve)

Projectlied

 

Orde van dienst

Welkom

Intochtslied (staand): lied 133: 1 t/m 3

Bemoediging en groet

Stil gebed (hierna gaat de gemeente zitten)

Zingen: Lied 377: 1, 2, 4 en 6 – Zoals ik ben

Gebed

Projectlied: Elly en Rikkert – Elke dag een stapje dichterbij (2 coupletten)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 15:7-11 – door de lector

Zingen: Lied 995 – O Vader, trek het lot U aan

Tweede Schriftlezing: Johannes 12:1-11

Zingen: Lied 534: 1, 2 en 3 – Hij die de blinden weer liet zien

Overdenking

Stilte

Zingen: Lied 563: 1 en 3 – De geur van mirre

Dankgebed, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Aandacht voor het project van de kindernevendienst

Praatje over de klussenkaart voor de kinderen

Slotlied: Hemelhoog 679: 1 en 2 – Heer, uw licht en Uw liefde schijnen

Zegen, gevolgd door lied 416:4

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor Missionair werk, de tweede collecte is voor de kerk.


Vanuit de kindernevendienst.

ook dit jaar hebben we een Paasproject voorbereid. We sluiten deze 40 dagen tijd aan bij het project van TEAR. Het thema is : Vieren.

We hebben een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament gekozen die met vieren te maken hebben. Het is een periode van bezinning, maar we mogen ook uitkijken naar het feest van Pasen. We willen de kinderen vertellen hoe goed het is om belangrijke momenten in het leven te vieren. Dit willen we graag leren: vieren wat Jezus ons geeft, en dat met zoveel mogelijk mensen delen.

Daarom zullen we ook de collecte opbrengst bestemmen voor het waterproject in Oeganda. Ook zullen we weer een projectlied zingen. Elke dag een stapje dichter bij die dag.

We wensen elkaar een goede en gezegende 40 dagentijd toe.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

dhr. J.W. Rijzinga, De Kluft 18 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

De jeugdouderling heeft een presentje gebracht bij Dilana Hummel, Tweehuizerweg 12 die haar pols heeft gebroken. Van Harte beterschap allemaal.

 

Bloemschikking   

 Zondag 31-3  Opwekking van het dochtertje van Jairus                                                                                                

Onder de schikking liggen eucaliptus bladeren die symboliseren het dodenrijk. Maar daaruit komt één witte roos naar boven, dat is het dochtertje van Jairus. Zij werd door Jezus opgewekt. Wat een groot feest moet dat zijn geweest.                                                                                                                                                                      

 

Erediensten             7 april    9.30 uur   dhr. M. van Heijningen, Dorkwerd

                         

Cycloon Idai mogelijk grootste natuurramp ooit.

De cycloon Idai zorgt in grote delen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe voor een enorme ravage. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 zijn dakloos geraakt en zeer velen vonden de dood.

Kerk in Actie start hulpverlening.

Zondag 7 april is de diaconiecollecte bestemd voor dit doel!

 

Paasgroetenactie 2019

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland.

"Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!"

Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld.

We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!

 

Paasontbijt

Op 1e paasdag, 21 april a.s. ,willen we weer gezellig met elkaar gaan ontbijten in het MFC.

We beginnen om 8.30 uur. Daar we graag willen weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen , vragen we u/jullie zich op te geven voor 17 april bij:

Piet en Gerda Wiersema, tel. : 591727, mail :

Christien Scheele, tel. 592009 , mail :

 

Kom je ook Neun schaitn?

Zondag 14 april, 17.00 uur in het MFC. De opbrengst gaat naar het project: Oeganda.

Kosten; volwassenen €5,00 kinderen t/m gr. 8 €3,00

Opgave voor 6 april bij Orianne Wieringa 06 30177361 of Siska Bolt 0596 591405

 

Koffiedrinken

Op 7 april (eerste zondag v/d maand) zal er na de dienst geen koffie in de kerk zijn. Dit wordt een week verplaatst, omdat op 14 april de vrijwilligers van Elim na afloop van de dienst in het zonnetje worden gezet voor het vele werk dat zij hebben gedaan.