Zondag  24 mrt. 2019

Jaargang 11 : 538

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     3e zondag 40 dagentijd

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. S.W. Bijl

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. A. Maarsingh

Dhr. A. Maarsingh

Henny Maaarsingh

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. M. Hoving-Baar

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman (reserve)

Projectlied

 

Orde van dienst

welkom en mededelingen

Lied 25a: 1 en 2

bemoediging en groet

drempelgebed

Lied 25: 7, 8 en 9

kyriegebed, afgesloten met beurtzang Lied 301f

de 10 woorden

Lied 119: 66

gebed van de zondag

kinderen naar nevendienst, projectlied

lezing Exodus 6: 2 - 8

Lied 105: 3 en 4

lezing Lucas 13: 1 - 9

Lied 317

verkondiging

orgelspel

Lied 993

dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

kinderen terug, uitleg project

collecte

Lied 422

zegen, Lied 416: 4

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor KIA 40 dagen tijd, de tweede collecte is voor de kerk.

 

 Vanuit de kindernevendienst.

ook dit jaar hebben we een Paasproject voorbereid. We sluiten deze 40 dagen tijd aan bij het project van TEAR. Het thema is : Vieren.

We hebben een aantal verhalen uit het Nieuwe Testament gekozen die met vieren te maken hebben. Het is een periode van bezinning, maar we mogen ook uitkijken naar het feest van Pasen. We willen de kinderen vertellen hoe goed het is om belangrijke momenten in het leven te vieren. Dit willen we graag leren: vieren wat Jezus ons geeft, en dat met zoveel mogelijk mensen delen.

Daarom zullen we ook de collecte opbrengst bestemmen voor het waterproject in Oeganda. Ook zullen we weer een projectlied zingen. Elke dag een stapje dichter bij die dag.

We wensen elkaar een goede en gezegende 40 dagentijd toe.

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P.M. Wiersema, Hoofdweg Z. 33 die thuis kwam uit het ziekenhuis..

 

Bloemschikking   

Zondag 24-3  Zacheus wordt vriend van Jezus.  

In de schikking zien we een boom waarin Zacheus klom om naar Jezus te kijken.  De tulpen eronder syboliseren het volk dat zich verdrong om Jezus heen. De witte takjes staan voor Jezus en zijn disipelen

                                                                                                                                                                           

Erediensten             31 maart   9.30 uur   ds. J.C. Schimmel

                         

Lopend buffet

Als diaconie gaan wij een  lopend buffet organiseren op donderdag 28 maart aanvang 17.30u

Dit lukt ons niet zonder jullie hulp.

Wij vragen:

         kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn mag ook je lievelingseten.

         Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.

intekenlijst vanaf 24 februari in de kerk of via mail (Margree Reijerse)

of bij Jannie Pijper tel: 592044   Onkosten met kassabon mogen gedeclareerd worden bij de diaconie.      

De kosten zijn per volwassene  € 5,00 en voor de kinderen € 2,50.