Zondag  17 mrt. 2019

Jaargang 11 : 537

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     2e zondag 40 dagentijd

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. J.B. Doorn

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Dhr. P.M. Wiersema

Dhr. J.D. Pijper

Dhr. J.D. Pijper

Corrie Kooi

Kornelia Keizer

Mw. E.v.Lune-Pieterman

Mw. A. Reijerse-Liebeton (reserve)

Projectlied

 

Orde van dienst

Lied voor de dienst: Hemelhoog 617a – Tienduizend redenen

Welkom

Intochtslied (staand): Lied 81: 1, 4 en 8

Bemoediging (tonen op de schermen):

voorg.  Onze hulp is in de Naam van God

allen    DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

voorg   Die trouw blijft tot in eeuwigheid

allen    EN NIET LOSLAAT WAT ZIJN HAND BEGON!

Stil gebed (na het gebed gaat de gemeente zitten)

Zingen: Lied 836: 1, 2 en 4 – O Heer die onze Vader zijt (melodie nieuwe liedboek)

Gebed

Projectlied: Elly en Rikkert – Elke dag een stapje dichterbij (2 coupletten)

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Evangelielezing: Johannes 7:10-24 (door de lector)

Zingen: Lied 653: 1, 3 en 7 – U kennen, uit en tot U leven

Evangelielezing: Johannes 7:25-32 en 37-44

Als antwoord op de lezing zingen we:

Lied 333 – Kom, Geest van God (2x zingen)

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Gezongen geloofsbelijdenis (staande):

Lied 340 b in wisselzang (allen, vrouwen, mannen)

Dankgebed, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven – ondertussen kijken we naar een filmpje over Tear

Kinderen komen terug in de kerk   Aandacht voor het project van de kindernevendienst

Slotlied: ELB 429 – Een rivier vol van vrede

Zegen, gevolgd door lied 416:4

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor KIA Binnenlands Diaconaat, de tweede collecte is voor de kerk.


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar

 dhr. H. J. Pastoor, Achteromweg 9 die thuis kwam uit het ziekenhuis.

 

Bloemschikking                                                                                                 

Het thema van deze periode is vieren. in de bijbel komen we verschillende verhalen tegen waar iets gevierd wordt.  Zondag 17-3  Terugkeer van de verloren zoon. 

In de schikking zien we twee handen die de verloren zoon opwachten.

 

Erediensten             24 maart   9.30 uur   ds. S.W. Bijl, Groningen                 

 

Lopend buffet

Als diaconie gaan wij een  lopend buffet organiseren op donderdag 28 maart aanvang 17.30u

Dit lukt ons niet zonder jullie hulp.

Wij vragen:

         kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn mag ook je lievelingseten.

         Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.

intekenlijst vanaf 24 februari in de kerk of via mail (Margree Reijerse)

of bij Jannie Pijper tel: 592044   Onkosten met kassabon mogen gedeclareerd worden bij de diaconie.       De kosten zijn per volwassene  € 5,00 en voor de kinderen € 2,50.

 

Kopij voor Kerknijs nr. 2 inleveren voor 18 maart bij Pie Pijper, t Loug 20

 

20 maart 13.00 uur woensdagmiddaggebed in de Andreaskerk