Zondag  10 mrt. 2019

Jaargang 11 : 536

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     1e zondag 40 dagentijd

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. W.T. Spoelstra-Postmus

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J.W. Rijzinga

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. W. Bruinius

Mw. J. Dijkhuizen-Weima

Corrie Kooi

Emmy Pijper en Alie Stoppels-v.d.Ploeg

Mw. B. Bansema-Ronda

Mw. T.A. v.d.Ploeg-Bronsema (reserve)

Projectlied

 

Orde van dienst

Zondag: Invocabit naar ps. 91 : 15

 “Roept je mij aan, ik geef antwoord

   In de nood zal ik bij je zijn”

 

Psalm van de intocht: psalm 91 : 1

Onze Hulp – Drempelgebed – groet

Vervolg psalm van de intocht : psalm 91 : 2 ( hierna gaat de gemeente zitten)

Toelichting op de dienst

Gebed voor de nood van de wereld en aansluitend zingen we : Psalm 43 : 5

Gebed bij de opening van Gods Woord

Toelichting op het 40 dagen project van de kinderen.

Zingen: het projectlied , hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte.

1.e lezing: Klaagliederen 3 : 19 – 39 ( lector)

Zingen: Psalm 130 : 1 , 2

2.e lezing: Matteüs 11 : 25 – 30

Zingen: Lied 973 : 1 , 2 , 3 , 4

Uitleg/verkondiging

Orgelspel

       In memoriam Klaas Kloosterman   *1-1-1930    †2-3-2019

 

Zingen: Lied 156 : 1 , 2 , 3 , 4

Gebeden:

            Voorbeden – moment van stilte, zingen Onze Vader: lied 1006

Inzameling van de gaven

Kinderen komen terug en vertellen wat ze hebben gedaan

Slotlied: Lied 315 : 1 , 2 , 3

Wegzending en zegen

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor KIA voorjaarszending, de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar dhr. P. Pijper, t'Loug 20.

 

Bloemschikking                                                                                                                                                                       Het thema van deze periode is vieren. in de bijbel komen we verschillende verhalen tegen waar iets gevierd wordt.  Zondag 10-3    Bruiloft te Kana          In de schikking zien we een groot hart dat versiert is met roosjes. Het hart spreekt natuurlijk voor zich. de roosjes op de grond symboliseren de bruiloft gasten. Het kruikje verbeeldt het wonder dat daar gebeurde. ( dit is het werkje dat de kinderen maken in de kindernevendienst.)

 

Paasproject kindernevendienst

Vandaag is het de eerste lijdenszondag en beginnen we met ons Paasproject, en zingen we elke zondag een projectlied. Het thema is vieren. We vieren vandaag het feest van de bruiloft in Kana.

 

Erediensten             13 maart    ds. G. Knol     19.30 uur     kerkgebouw Irene       Biddag+ gemeenteavond

                                 17 maart     ds. J.C. Schimmel       9.30 uur               2e zondag 40 dagentijd                    

 

 

Bericht over de gezamenlijke gemeenteavond: verloting ten behoeve van stichting ‘de Vrolijkheid’

Komende woensdag is de gezamenlijke gemeenteavond van onze gemeente en de gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd. U heeft hier als het goed is een uitnodiging voor gekregen.

Wat nog niet op de uitnodiging stond, is dat er die avond in de pauze een kleine verloting zal zijn ten gunste van Stichting de Vrolijkheid. Dit is een diaconaal project waar de gemeente in Bierum op dit moment aandacht aan schenkt.

Een op de drie mensen die op zoek naar een veilig thuis in een Nederlands asielzoekerscentrum belandt, is jonger dan achttien jaar. Stichting de vrolijkheid is een netwerk van musici, kunstenaars en theatermakers die zich inzetten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra in Nederland. Met kunst investeert de Vrolijkheid in hun ontwikkeling. Helpt ze hun veerkracht hervinden, hun talenten ontwikkelen en weer vrolijk te worden met onder meer muziek, schilderen en dansen.

informatie m.b.t. kerkauto kunt u overleggen met de scriba.

 

Collecte opbrengst

De collecte van afgelopen zondag voor Tear was €149.65 de energiebesparing heeft €30  opgebracht!

 

Lopend buffet

Als diaconie gaan wij een  lopend buffet organiseren op donderdag 28 maart aanvang 17.30u

Dit lukt ons niet zonder jullie hulp.

Wij vragen:

         kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen             stamppot te zijn mag ook je lievelingseten.

         Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.

Opgave:

intekenlijst vanaf 24 februari in de kerk of via mail (Margree Reijerse)

of bij Jannie Pijper tel: 592044   Onkosten met kassabon mogen gedeclareerd worden bij de diaconie. 

 

De afgelopen week zijn de 40-dagen kalenders van Tear met de spaardoosjes bij alle kerkleden bezorgd.

Er zijn nog exemplaren over.  Zijn er in uw kring van familie, vrienden, buren collega’s mensen waarvan u denkt dat het leuk is dat ze ook een exemplaar krijgen: u kunt deze bij de uitgang meenemen

 

Vesper-viering

Wij zijn al weer toe aan de laatste viering van dit seizoen.  Deze viering  vindt plaats op: Zondag 10 maart om 17.00 uur in de Andreaskerk van Spijk o.l.v. ds. Gerard Knol, m.m.v. Tjerk de Vries, orgel en Berber Werkman- de Vries, blokfluit. U bent van harte welkom!

 

Kopij voor Kerknijs nr. 2 inleveren voor 18 maart bij Pie Pijper, t Loug 20