Zondag  3 mrt. 2019

Jaargang 11 : 535

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       10.30 uur     Jongerendienst

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. A. Pestman-Galema

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. P.v. Keulen

Jeannette Dijkhuizen-Weima en Orianne Wieringa

Mw. C. Knook-Nieuwkerk

Mw. T. West-Kolk (reserve)

Lied 288

 

Een jeugddienst in onze kerk, met als thema: Feest! Deze dienst is ook de aftrap van het 40 dagen-project: 'Schoon drinkwater in Oeganda', van Tear.
We willen u/jou vragen om een feestelijke trui aan te trekken, want de kachels gaan uit voor het goede doel! Daarnaast is er tijdens de dienst ook een collecte voor dit project van Tear.

 

Orde van dienst

Muzikale begeleiding: op de schermen en het orgel

Voor de dienst: muziek op het orgel, door Annejet

-Binnenkomst

-Lied: Floris & Martijn - Handjes

https://www.youtube.com/watch?v=Upvl2FSoM4w

-Welkom

-Gebed

-Lied: van A tot Z (meester Richard)

https://www.youtube.com/watch?v=PP5WzqYq--w

-Uitleg project: jongeren dragen water

-Filmpje over het project van Tear: veilig drinkwater

https://www.youtube.com/watch?v=dayNGdeczXY

-Kinderlied: Goedemorgen, welkom allemaal (op het orgel)

-De kinderen gaan naar de kindernevendienst

-Schriftlezing: Johannes 5:1-9, uit de Bijbel in gewone taal

-Lied: Pak maar mijn hand (The Passion)

https://www.youtube.com/watch?v=gmkRrkIgvnU

-Overdenking

-Lied: Iedereen is van de wereld; de kinderen komen terug van de kindernevendienst

https://www.youtube.com/watch?v=eUfOekvVQtg

-Gedicht

-Dankgebed

-Collecte: o.a. voor het project van Tear; orgelspel door Annejet

-Lied: Er is geen vriend zo trouw als Jezus

-Zegen

-Jan Dulles: Kijk omhoog (The Passion)

https://www.youtube.com/watch?v=p3KWQ59CVS4

Na de dienst: muziek op de schermen

https://www.youtube.com/watch?v=_16b3tYd8pE

 

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het eigen jeugdwerk, de tweede collecte is voor de diaconie (TEAR)

 


De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H. de Groot-Rowaan,

Parklaan 6.

Bas Berends, Zwarteweg 11 is weer thuis na zijn operatie in het UMCG. De jeugdouderling heeft hem een presentje en een bezoekje gebracht.

 

 

Erediensten              10 maart   ds. W.T. Spoelstra-Postmus             9.30 uur     1e zondag 40 dagentijd

                                   13 maart    ds. G. Knol  Biddag in  Bierum, aansluitend gemeenteavond

Op 13 maart (biddag) willen wij als kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bierum-Holwierde-Krewerd en van de Protestantse Gemeente Spijk-Losdorp de leden van onze gemeenten uitnodigen voor een gezamenlijke viering, en aansluitend een gezamenlijke gemeenteavond.

Doel van deze avond is om elkaar op een ontspannen en interactieve manier te ontmoeten, beter te leren kennen, en te kijken hoe we elkaar nu en in de toekomst nodig kunnen hebben.

De viering begint om 19.30 uur, en aansluitend is de gemeenteavond (begin: ± 20.15 uur).

Beide vinden plaats in kerkgebouw Irene, Hereweg 27 in Bierum (in Spijk is er dus geen dienst).

U/jij bent niet alleen van harte welkom: het zou heel mooi zijn als je erbij bent!

informatie m.b.t. kerkauto kunt u overleggen met de scriba.

 

Lopend buffet

Als diaconie gaan wij een  lopend buffet organiseren op donderdag 28 maart aanvang 17.30u

Dit lukt ons niet zonder jullie hulp.

Wij vragen:

         kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn mag ook je lievelingseten.

         Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.

Opgave:

intekenlijst vanaf 24 februari in de kerk of via mail (Margree Reijerse)

of bij Jannie Pijper tel: 592044

Onkosten met kassabon mogen gedeclareerd worden bij de diaconie. 

 

 

De afgelopen week zijn de 40-dagen kalenders van Tear met de spaardoosjes bij alle kerkleden bezorgd.

Er zijn nog exemplaren over.

Zijn er in uw kring van familie, vrienden, buren collega’s mensen waarvan u denkt dat het leuk is dat ze ook een exemplaar krijgen:

u kunt deze bij de juitgang meenemen

 

 

Vesper-viering

Wij zijn al weer toe aan de laatste viering van dit seizoen.  Deze viering  vindt plaats op: Zondag 10 maartom 17.00 uur in de Andreaskerk van Spijk o.l.v. ds. Gerard Knol, m.m.v. Tjerk de Vries, orgel en Berber Werkman- de Vries, blokfluit. U bent van harte welkom!

 

 

Aswoensdagviering Delfzijl

Komende woensdag, 6 maart, is er om 18.30 uur een Aswoensdagviering in de katholieke kerk in Delfzijl (Buitensingel 18). Aswoensdag is het begin van de veertigdagentijd. In de Katholieke kerk krijgen gelovigen op die dag een kruisje met as op hun voorhoofd getekend, als teken van de inkeer en het vasten in de veertigdagentijd.

Het lijkt mij persoonlijk bijzonder om eens zo’n viering mee te maken. Daarom zou ik er graag naartoe willen gaan. Mocht u/jij het ook mooi vinden om mee te gaan, laat het dan weten, dan kunnen we misschien met een groepje gaan.

Jake Schimmel