Zondag  24 febr. 2019

Jaargang 10 : 534

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur    

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. M. Roepers   (ds. J.C. Schimmel naar Loppersum, ruildienst)

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. J. Smid

Dhr. A. Maarsingh

Mw. A. Dijkman-Keizer

Petra Wiersema

Rieneke Doorn-Vos

Mw. E. Vos-Dijkstra

Mw. M. Sikkema-Kap (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Zingen: intredelied. Gezang 280: 1, 2, 3 (De vreugde voert ons naar dit huis)

Stil gebed

Bemoediging

Groet

Lied:   Gezang 280: 7 (Dit huis slijt met ons aan de tijd)

-Gemeente gaat zitten-

Kyriegebed: Laten we God aanroepen……vervolgd met een gesproken gebed,

                         afgesloten met gezang 301a: Kyrieeleison, Christeeleison, kyriëeleison.

Gloria:

Zingen: Gezang 305:1,2 en 3 (Alle Eer en alle Glorie).

Gebed bij de opening van de schrift.

Zingen kinderlied gezang 288 (Goedemorgen, welkom allemaal).

Kinderen kunnen naar de kindernevendienst.

Schriftlezing: 1 Korintiërs 15: 12-22 (door lector)

Zingen Psalm 73: 9 en 10. (Nu blijf ik bij u voor altijd)

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Lied Gezang 675: 1 en 2 (Geest van hierboven)

Dankgebed

Voorbeden

Stilte

Onze Vader

Inzamelingen der gaven.  (kinderen komen terug in de kerk)

Slotzang: Psalm 68: 7 (God zij geprezen met groot ontzag)

Uitzending en zegen

G: Amen (3x)

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor Missionair werk, de tweede collecte is voor de kerk

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. A. Flikkema-Rollema, Havenweg 8 nu mw. terug is uit het ziekenhuis na een operatie en thuis verder kan herstellen.

 

Erediensten               3 maart    ds. J.C. Schimmel         Jongerendienst     10.30 uur

                                   10 maart   ds. W.T. Spoelstra

                                   13 maart  ds. G. Knol  Biddag in  Bierum, aansluitend gemeenteavond

 

Zondag 3 maart jeugddienst, om 10.30 uur
Zondag 3 maart is er om 10.30 uur een jeugddienst in onze kerk, met als thema: Feest! Deze dienst is ook de aftrap van het 40 dagen-project: 'Schoon drinkwater in Oeganda', van Tear.
We willen u/jou vragen om een feestelijke trui aan te trekken, want de kachels gaan uit voor het goede doel! Daarnaast is er tijdens de dienst ook een collecte voor dit project van Tear.

 

Lopend buffet

Als diaconie gaan wij een  lopend buffet organiseren op donderdag 28 maart aanvang 17.30u

Dit lukt ons niet zonder jullie hulp.

Wij vragen:

         kerkleden die zin hebben om een gerecht te maken voor ongeveer 6 personen. Hoeft geen stamppot te zijn mag ook je lievelingseten.

         Chauffeur om event. kerkleden van huis op te halen.

Opgave:

intekenlijst vanaf 24 februari in de kerk of via mail (Margree Reijerse)

of bij Jannie Pijper tel: 592044

Onkosten met kassabon mogen gedeclareerd worden bij de diaconie. 

 

 

Kliederkerk

Dag kliederkerkgangers: Deze keer hebben we als team besloten om zondag 10 maart geen kliederkerk te houden. In Bierum is 's morgens al een laag drempelige doopdienst/jeugddienst met als voorganger ds. Knol die er kliederkerk aspecten in verwerkt. 's Middags is er ook nog een Vesperdienst. De volgende Kliederkerk is op zondag 16 juni in Bierum.

 

 

Regiodienst

Afgelopen zondag 3 februari was de eerste regiodienst en wat was het een feest!

Wat fijn dat er zoveel mensen zijn geweest om de allereerste regiodienst bij te wonen.

Nu zijn we natuurlijk al bezig met de volgende regiodienst op 26 mei. Dit zal ook weer in de Vredekerk in Loppersum zijn. Als spreker is Gerrit Lolkema dan aanwezig. De band zal bestaan uit Laurens & Ellen. Het thema zal zijn: ‘Waar ben je?’

Heb jij zin om ons mee te helpen, dan ben je van harte welkom! 

Voor ons tweeën is het namelijk veel werk. Dus zal het fijner zijn om het te kunnen verdelen.

Wil je ons helpen, wil je meer informatie? Je mag ons altijd even een berichtje sturen.

Groetjes Marjolein Rijkens en Rienke Feitsma