Zondag  17 febr. 2019

Jaargang 10 : 533

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur    

                                                                                                                                            

Voorganger:

Drs. J.W. Bassie

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. J. D. Pijper

Dhr. J.W. Rijzinga

Kornelia Keizer

Alie Stoppels-v.d.Ploeg

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. E. Pastoor-Herder (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 84: 1, 6

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 103: 1, 3, 5

Lezing van het Gebod/Apostolische vermaning

Zingen: Psalm 119: 6, 40

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Kinderlied: 288 ‘Goedemorgen, welkom allemaal…’

Schriftlezing:

1 Johannes 4:7-21 (lector)    

Zingen: Lied 838: 1, 3 ‘O grote God die liefde zijt…’

Verkondiging

Zingen: Lied 868: 2, 3, 4 ‘Lof zij de Heer…’

Dankgebed, voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 413 ‘Grote God, wij loven U…’

Zegenbede

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor KIA Noodhulp, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. E.Vos-Dijkstra, Hoofdweg Z. 17.

 

Erediensten              24 febr.    ds. J.C. Schimmel          9.30 uur                       

 

Wijkavond

Denkt iedereen aan de opgave voor de wijkavond?

 

 

Vooraankondiging

Vrouwendag 28 maart 2019 bij de Baptistengemeente Havenlicht, Johan vd Kornputplein 8 in Delfzijl

van 9.30 - 14.00 uur.   Spreekster: Esther Doedens  Thema: 'Ik heb je lief, Mijn kind'.

 

 

Uitnodiging

Wanneer? Zondagavond 17 februari

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Frank Roelfsema

Thema?    ‘Turn on the light’       

Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek.

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee.

We zien je graag 17 februari, gaat weer een mooie avond worden ter ere van onze God!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/

Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl

Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

 

Regiodienst

Afgelopen zondag 3 februari was de eerste regiodienst en wat was het een feest!

Wat fijn dat er zoveel mensen zijn geweest om de allereerste regiodienst bij te wonen.

Nu zijn we natuurlijk al bezig met de volgende regiodienst op 26 mei. Dit zal ook weer in de Vredekerk in Loppersum zijn. Als spreker is Gerrit Lolkema dan aanwezig. De band zal bestaan uit Laurens & Ellen. Het thema zal zijn: ‘Waar ben je?’

Heb jij zin om ons mee te helpen, dan ben je van harte welkom! 

Voor ons tweeën is het namelijk veel werk. Dus zal het fijner zijn om het te kunnen verdelen.

Wil je ons helpen, wil je meer informatie? Je mag ons altijd even een berichtje sturen.

Groetjes Marjolein Rijkens en Rienke Feitsma