Zondag  10 febr. 2019

Jaargang 10 : 532

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur    

                                                                                                                                            

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. J. Smid

Mw. J. Pijper-Rowaan

Petra Wiersema

Tjitske Burgstra

Trisha Berends

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

Mw. M. Hoving-Baar (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

Welkom

Zingen: Lied 121: 1, 2 en 4

Drempelgebed (bemoediging, stil gebed)

Groet

Zingen: Lied 8b: 1, 2 en 3 – Zie de zon, zie de maan

Aandacht voor de kinderen

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Kinderlied: Lied 288 - Goedemorgen welkom allemaal

Eerste Schriftlezing: Psalm 8

Zingen: Hemelhoog 609 – Machtig God, sterke Rots

Tweede Schriftlezing: Johannes 3:22-30

Derde Schriftlezing: Galaten 2:20

Zingen: Lied 834 – Vernieuw Gij mij

Overdenking

We luisteren naar ‘Who am I’ van Casting Crowns

 

In memoriam – Harke Dijkhuis                      * 15-1-1948     †  27-1-2019

                                   en

                        Geertruida Hoeksema            * 22-4-1933     † 30-1-2019

 

De steentjes met hun naam worden op de gedenkplek gelegd, gevolgd door een moment stilte

We zingen in hun nagedachtenis lied 913: 1 en 4 – Wat de toekomst brengen moge

Dankgebed, stil gebed, onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Hemelhoog 386: 1, 4 en 5 – Wil je opstaan en Mij volgen

Zegen, gevolgd door lied 416:4

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor Catechese en Educatie, de tweede collecte is voor de kerk.

 

 De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. A.J. Frik,

 De Kluft 6.

   

Erediensten              17 febr.    drs. J.W. Bassie, Groningen        9.30 uur 

                       

Collecte 3 febr.

De collecte voor het Werelddiaconaat, ten bate van Bangladesh, heeft het mooie bedrag van € 195,45 opgebracht.

Namens de diaconie hartelijk dank.

 

Vesperviering 10 febr.

Deze keer in de kerk van Uitwierde. Leiding Frits Postema. Organist: Tjerk de Vries.

Met medewerking van Tineke Postema, zang.

De viering begint om 17.00 uur.

U bent van harte welkom!

 

Filmavond: Babette's Feast
Op 15 februari wordt in de Vredekerk in Loppersum de Deense film Babette's Feast uit 1987 vertoond. De film, die een Oscar won voor beste buitenlandse film, gaat over twee oude zussen in een streng gelovige gemeenschap en hun Franse huishoudster.

De film begint om 20.00 uur in de grote zaal van de Vredekerk, Burg. van de Munnikstraat 16. Koffie en thee staan klaar vanaf 19.45 uur. Na afloop is er ruim gelegenheid om na te praten over de film. Toegang: een (kleine!) vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Heeft u geen vervoer dan kunt u contact opnemen met: marjan de winter, telnr. 581680 of  

 

Uitnodiging

Wanneer? Zondagavond 17 februari

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Frank Roelfsema

Thema?    ‘Turn on the light’       

Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek.

Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee.

We zien je graag 17 februari, gaat weer een mooie avond worden ter ere van onze God!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten: