Zondag  3 febr. 2019

Jaargang 10 : 531

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur    

                                                     m.m.v. het trio  Eppata uit Appingedam

                                                     koffiedrinken na de dienst in de kerk                                                                                                             

Voorganger:

Ds. E.C. Rooseboom

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Mw. G. Blokzijl-Veltman

--------

Henny Maarsingh

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. A.  Reijerse-Liebeton

Mw. E.v.Lune-Pieterman (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

THEMA: Deel je leven;  Zondag voor het werelddiakonaat

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied 119 psalm 119: 3 en 13

Votum en groet

Drempelgebed

Korte inleiding op het thema: Delen, deel je leven icm Zondag werelddiakonaat

Lied 627/gezang 80: 1, 4 en 5 (Paaslied)

Gebed voor de wereld

Trio Eppata zingt 2 liederen

  1. Leun op mij / Nederlands . Maleis
  2. Tuhan ada beserta mu

Kinderlied  288

De kinderen gaan naar de knd

Lied 456/gezang 46: 1, 5 en 6

Preek: Deel je leven. Hoe….? (De lezingen zitten in de preek verwerkt)

Lied 512/gezang 446: 1, 2 en 4

Trio Eppata zingt 2 liederen

  1. Kracht van uw liefde
  2. Lean on him

Gebed: voorbeden, stil gebed en gezamenlijk het Onze Vader.

Collecte: Collecteren is dé manier om tijdens de kerkdienst te delen wat ons gegeven is   

Trio Eppata zingt een lied 

      5.Eer aan de Vader / Ned / Maleis

Slotlied 687/gezang 249: 1 t/m 3

Wegzending en zegen, beantwoord met gezongen Amen

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor het KIA Werelddiaconaat, de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. P. Datema-Smit ,

De Kluft 1 die thuis kwam na een operatie.

Dhr. D.H. Kuiper, Kleine Dijkstraat 8  krijgt eveneens bloemen nu ook hij thuis verder mag revalideren.

Bij  dhr. J. Viel, Willem de Merodelaan 21 zijn afgelopen week bloemen gebracht. Hij was begin dit jaar geopereerd aan een hernia.

 

                    Erediensten      10  febr.    ds. J.C. Schimmel     9.30 uur                       

 

Zondag voor het werelddiakonaat 3 februari 2019

Kerk in Actie steunt Bangladesh

Noodhulp en rampenpreventie in Bangladesh

In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig

overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar

voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe.

Via Kerk in Actie steunt u Bengaalse organisaties om de bevolking zo veilig mogelijk te

laten leven in dit waterrijke en vruchtbare land.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie partners in Bangladesh om de bevolking zo veilig mogelijk te laten leven.

Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Werelddiaconaat februari.

 

Zingen naar de zondag 9 februari

De gezamenlijke kerken van Appingedam en Tjamsweer houden zaterdagavond 9 februari weer een ‘Zingen naar de Zondag’, een uur samenzang van bekende liederen uit verschillende liedboeken en bundels.

Deze keer is de locatie de Nicolaikerk aan de Wijkstraat 32 te Appingedam.

Het Hinszorgel (1744) zal worden bespeeld door de heer Wim Bos.

Medewerking zal worden verleend door Christelijk Mannenkoor Crescendo uit Winschoten o.l.v. Klaas Withaar en organist Bert van Cimmennaede

De avond staat onder leiding van ds. Gerlinde van den Berg-De Haan, predikant van de Protestantse Gemeente van Appingedam.

Aanvang: 19:00 uur

Protestantse gemeente Appingedam          Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) Appingedam

Baptistengemeente Appingedam                 Hervormde gemeente Tjamsweer

U bent van harte welkom ! Na afloop is er koffie en thee.

Er wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten

 

Volgende week zondag, 10 februari, is er weer een Vesperviering.

Deze keer in de kerk van Uitwierde. Leiding Frits Postema. Organist: Tjerk de Vries.

Met medewerking van Tineke Postema, zang.

De viering begint om 17.00 uur.

U bent van harte welkom!