Zondag  30 dec. 2018

Jaargang 10 : 526

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                             

Voorganger:

Ds. G.A. Segger

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. M. de Winter-van Esch

Dhr. A. Maarsingh

Dhr. A. Maarsingh

Tjitske Burgstra

Trisha Berends

Mw. M. Hoving-Baar

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman (reserve)

Lied 288

 

Orde van dienst

 -Orgelspel

-Welkom en mededelingen

-Aanvangslied: NLB 93: 1 en 4

-Stil gebed, bemoediging en groet

-toenaderingsgebed

–Zingen: ELB 362: 1 en 2 “God in ons midden”

–Woord van genade: Titus 2: 11-14

-Zingen: ELB 362: 3, 4 en 5

–Leefregel: Filippenzen 2: 1-11

-Antwoordlied: Groot Gloria NLB 487: 1 en 3 “Eer zij God in onze dagen”

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied, Lied 288   waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing, gelezen door de lector: Jesaja 61: 10 – 62: 3

-Lied: NLB 496 “Een ster ging op uit Israël”

-Tweede Schriftlezing: Galaten 4: 1-11

-Lied: NLB 474: 1, 3, 4 en 5 “Loof God, gij christnen

-Verkondiging Tekst is Galaten 4: 4-5 “Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.”

-Lied: NLB 471 “In dulci jubilo”

 

In memoriam   Mw. W. Vos-Damhof   * 29-12-1923   † 18-12-2018

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven 1. kerk 2, diaconie

-Slotlied: NLB 489: 1 en 2 “Komt ons in diepe nacht ter ore”

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

   

Collecte   

De  eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. B. Baar-Ritzema, Kwelderweg 6 die afgelopen donderdag 27 dec. hun 50 jarig huwelijks jubileum vierden.

 

.

Erediensten:             31 dec.  19.00 uur     ds. J.C. Scimmel       Eindejaarsdienst

                                   1 jan.   10.00 uur      gemeenteleden          Nieuwjaarsdienst  in het MFC 

                                   6 jan.     9.30 uur      ds. I.J.de Boer,Groningen 

                                                                                                        Nieuwjaars koffie drinken in het MFC                                                                                                                

 

Vakantie ds. Schimmel

Ds. Jake Schimmel heeft vrij van 1 t/m 7 januari. Voor noodgevallen is hij wel bereikbaar.

 

 

Belijdenisgroep

In het nieuwe jaar ga ik starten met een nieuwe groep voor de belijdeniscatechese.

Net als in het verleden wil ik deze groep gaan geven op een aantal zondagen, om 11.00 uur, na de kerkdienst, bij mij thuis: op 20 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 10 april en 5 mei.

Als afsluiting hebben we een feestelijke dienst, die we samen gaan plannen en voorbereiden. Als je erover nadenkt, of behoefte hebt om er eens samen met mij over na te denken, laat het gerust weten!

Ds. Jake Schimmel