Kerst  24, 25 en 26 dec. 2018

Jaargang 10 : 525

 

Goedenavond /morgen, hartelijk welkom in deze diensten       21. 00 uur,  9,30 uur  en 9.30 uur                                                

 

Kerstnachtdienst 21.00 uur

Bij binnenkomst: De herdertjes lagen bij nachte, couplet 1

De herder komt binnen en heet de mensen welkom

Tussen de liederen door vertelt de herder zijn verhaal

Lied 507: 1 en 2 – Het is al nacht in Bethlehem

Lied: Ere zij God

Lied: 481: 1 en 3 - Hoor de eng’len zingen d’eer

Luisteren naar Sela – Wijs mij de weg naar Bethlehem

Lied 503: 1 en 2 – Wij staan aan een kribbe

Korte overdenking

Lied: 477: 1, 4, 5

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Lied 483 – Stille nacht, heilige nacht

Zegen

 

 

Orde van dienst dinsdag 25 december, eerste Kerstdag                              er is kinderoppas aanwezig

Welkom

Intochtslied: ELB 425 - Dit is de dag (2x)

Bemoediging en groet

Aansteken van de laatste kaars en gedichtje door Elleke Burgstra

Lied 478: 1 en 2 – Komt, verwondert u hier, mensen

Gebed

Muziek: Ga je mee op zoek naar het Koningskind

Toneelstukje

Lied op de schermen: Ga, vertel het aan de mensen

Schriftlezing: Johannes 1:14, uit de Bijbel in gewone taal

Lied 477: 1, 2 en 4 – Komt allen tezamen

Verhaal: de koning, de prins en de opstandelingen

Lied 506: 1, 2 en 4 – Wij trekken in een lange stoet

Korte overdenking

Johannes de Heer 70: 1 en 2 – Heerlijk klonk het lied der eng’len

Gebeden

Collecte

Lied 486: 1 en 2 – Midden in de winternacht

Zegen

Slotlied: 487 – Eer zij God in onze dagen

 

 

Uitleg bloemschikking

In alle schikkingen voor Advent en Kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter lijkt op een huis en betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is op de linker kant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat. Elke zondag in de advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen.

Tekst bij de schikking

Het huis  van de aarde en mensen                                                                                                                                          is gevuld                                                                                                                                                                                   het Woord woont in ons midden                                                                                                                                              een stralend helder Licht                                                                                                                                                          schijnt  in de duisternis.

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor kinderen in de knel, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

Kinderen in de knel

Kerst is het feest van licht.

De kerstcampagne van Kerk in Actie heeft als doel om tijdens Advent en Kerst

het licht door te geven aan kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Libanon.

Dankzij uw financiële steun krijgen zij bijvoorbeeld drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs.

De collectes van de kerstnachtdienst en de beide kerstdagen zijn voor  deze campagne bestemd.

Met uw steun kunnen we hoop bieden aan honderden kinderen.

Bedankt namens de Diaconie

 

 

2de Kerstdag 2018 in de Andreaskerk te Spijk

 

We luisteren, gaan op zoek en zingen!!!

Orgelmuziek.

Welkom

Lied “BRENG ONS SAMEN”

Gedicht

Lied “KOM, VIER HET FEEST MET MIJ” (- liedb. Hemelhoog nr. 141)

Gebed

Verteller-

Lied “KOM TOT ONS, DE WERELD WACHT” ( Lied 433 NLB)

Verteller -

Lied “Een engel spreekt een priester aan” (lied 464: 1, 2, 7, 8 NLB)

Verteller -

Lektor   Lukas 2: 8-10

Lied “HOOR DE ENGELEN ZINGEN D'EER” (lied 481 1, 2, 3 NLB)

Lektor   Lukas 2 vers 13 t/m 16 uit de Herziene Staten Vertaling

Lied “Zeg eens herder” (485: 1 t/m 6 NLB) in wisselzang

Verteller -

Lied

Traktatie

Verhalen verteller -   kerstverhaal “Ga je mee op zoek”

Collecte 

Dankgebed

Zegenlied: “Ga met God en Hij zal met je zijn” (lied 416 1 t/m 4 NLB)

 

 

Erediensten:             24 dec.  21.00 uur     ds. J.C. Schimmel     Kerstnachtdienst

                                   25 dec.   9.30 uur      ds. J.C. Schimmel     1e Kerstdag     Er is wel oppasdienst

                                   26 dec.   9.30 uur      gemeenteleden          2de Kerstdag

                                   30 dec.   9.30 uur      ds. G.A. Segger

                                   31 dec.  19.00 uur     ds. J.C. Scimmel       Eindejaarsdienst

                                    1 jan.   10.00 uur      gemeenteleden         Nieuwjaarsdienst  in het MFC 

                                    6 jan.     9.30 uur       ds. I.J.de Boer,Groningen   Koffie drinken in het MFC