Zondag  23 dec. 2018

Jaargang 10 : 524

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       11.00 uur                                                            

Voorganger:

Ds. H. Koolhaas

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Tienernevendienst:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Dhr. J. Cijsouw

Mw. M. de Winter-van Esch

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Astrid Pestman

Henny Maarsingh

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. E.van Lune-Pieterman

Mw. A. Reijerse-Liebeton (reserve)

 

Kindernevendienst adventsproject:
Op de adventszondagen lezen we verhalen van drie profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. Wie die nieuwe leider is? Dat is nog geheim! Iedere zondag zien we een filmpje over Anne en Kasper. Zij horen over een bijzondere persoon die met Kerst zal komen. Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit naar wie de bijzonder gast is. Ze komen elke week iemand tegen die hen meer vertelt over deze persoon.

 Orde van dienst

Hemelhoog 433: 1, 2 en 3

Welkom en mededelingen   Aansteken adventskaars/gedichtje

Opening

Zingen: lied 145: 1, 6

Stil gebed, Votum en Groet

Zingen: lied 477: 1, 3, 4

Kyrie gebed

Zingen: lied 464: 2, 8, 10

Richtlijnen

Zingen: lied 695: 1, 3, 5

Gebed

Zingen: ELB 148

Kinderproject, filmpje en uitleg    kinderen naar de nevendienst

1e lezing Micha 7: 7-20

Zingen: 498: 3,4, 5

2e lezing Lucas 3:1-9

Zingen 741: 1, 2, 3

Preek   'de weg van de Heer'

Zingen lied 474: 1, 2, 4, 6

     Bericht van overlijden   Mw. W. Vos-Damhof   * 29-12-1923   † 18-12-2018

Gebed

Inzameling van de gaven      kinderen komen terug in de kerk

Slotlied lied 527: vrouw 1 en 3, mannen 2 en 4, allen 5

Uitzending en zegen

Zingen lied 425: 1

 

Uitleg bloemschikking

In alle schikkingen voor Advent en Kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter lijkt op een huis en betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is op de linker kant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat. Elke zondag in de advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen.

Tekst bij de schikking

God wil bij mensen wonen

klein en kwetsbaar

Elisabeth voelt het.

Maria ziet het.

Zij huiveren van ontroering om het Leven in hun schoot.

Zie, het Licht komt het huis van de wereld binnen.

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. G. Smit, Westersingel 13 die donderdag 20 dec. hun 55 jarig huwelijks jubileum vierden.

 

Kinderoppas

1e Kerstdag is er wel kinderoppas aanwezig.

 

Wijziging diensten

De tekst voor het blad  Echo met betrekking tot de diensten van 24 december tot en met 1 januari moest al voor half oktober binnen zijn bij de drukkerij. Inmiddels zijn ze gedrukt en worden komende dagen rond gebracht.

De wijzigingen zijn :

    Tweede kerstdag, 26 december

09.30   in de  Andreaskerk dienst  m.m.v. gemeenteleden.

    Nieuwjaarsdag 1 januari.

10.00 uur in het MFC ( Pro Rege)  m.m.v. gemeenteleden.

 

Erediensten:             24 dec.  21.00 uur     ds. J.C. Schimmel     Kerstnachtdienst

                                   25 dec.   9.30 uur      ds. J.C. Schimmel     1e Kerstdag     Er is wel oppasdienst

                                   26 dec.   9.30 uur      gemeenteleden          2de Kerstdag

                                   30 dec.   9.30 uur      ds. G.A. Segger

                                   31 dec.  19.00 uur     ds. J.C. Scimmel       Eindejaarsdienst

                                    1 jan.   10.00 uur      gemeenteleden         Nieuwjaarsdienst  in het MFC 

                                    6 jan.     9.30 uur       ds. I.J.de Boer,Groningen   Koffie drinken in het MFC                                                                                                                           

 

Kinderen in de knel

Kerst is het feest van licht.

De kerstcampagne van Kerk in Actie heeft als doel om tijdens Advent en Kerst

het licht door te geven aan kwetsbare kinderen in Zuid-Afrika, Colombia, Oekraïne, Myanmar en Libanon.

Dankzij uw financiële steun krijgen zij bijvoorbeeld drinkwater, een warme maaltijd en onderwijs.

De collectes van de kerstnachtdienst en de beide kerstdagen zijn voor  deze campagne bestemd.

Met uw steun kunnen we hoop bieden aan honderden kinderen.

Bedankt namens de Diaconie/ZWO

 

Belijdenisgroep

In het nieuwe jaar ga ik starten met een nieuwe groep voor de belijdeniscatechese.

Net als in het verleden wil ik deze groep gaan geven op een aantal zondagen, om 11.00 uur, na de kerkdienst, bij mij thuis: op 20 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 10 april en 5 mei.

Als afsluiting hebben we een feestelijke dienst, die we samen gaan plannen en voorbereiden. Als je erover nadenkt, of behoefte hebt om er eens samen met mij over na te denken, laat het gerust weten!

Ds. Jake Schimmel