Zondag  16 dec. 2018

Jaargang 10 : 523

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur  

                                                           m.m.v. Sound of joy uit Winsum                                       

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Orgel:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. A.Pestman-Galema

Dhr. A. Maarsingh

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Corrie Kooi

Kornelia Keizer

Mw. B. Bansema-Ronda

Mw. T.A.v.d.Ploeg-Bronsema (reserve)

 

Kindernevendienst adventsproject:
Op de adventszondagen lezen we verhalen van drie profeten die uitkijken naar een mooie toekomst. Bij die nieuwe toekomst hoort een nieuwe leider, die goed zal zorgen voor het volk van God. Wie die nieuwe leider is? Dat is nog geheim!

Iedere zondag zien we een filmpje over Anne en Kasper. Zij horen over een bijzondere persoon die met Kerst zal komen. Ze zijn nieuwsgierig en gaan op onderzoek uit naar wie de bijzonder gast is. Ze komen elke week iemand tegen die hen meer vertelt over deze persoon.

 Orde van dienst

Welkom en mededelingen

Intochtslied: LvdK gezang 125: 1, 3 en 5 – O kom, o kom, Immanuël (samenzang)

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de adventskaars, gedichtje

Lied door het koor: Look at the World (John Rutter)

Gebed

Lied door het koor: Christmas Prayer (P. Marino, G. Nelson)

Kinder-adventsproject

Lied: 444: 1, 2 en 4 – Nu daagt het in het oosten (samenzang)

Schriftlezing: Lukas 1:26-38 (door de lector)

Lied door het koor: Angels' Carol (John Rutter)

Lied: 473: 1 en 2 – Er is een roos ontloken (samenzang)

Overdenking

Moment van stilte

Lied door het koor: Nativity Carol (John Rutter)

 Dankgebed; stil gebed; Onze Vader

De kinderen komen terug in de kerk

Inzameling van de gaven - Lied door het koor: Hallelujah Chorus van Handel

Slotlied: lied 150 – Loof God, loof Hem overal (samenzang)

Zegen

 

Uitleg bloemschikking

In alle schikkingen voor Advent en Kerst hebben we de bét, de tweede letter van het Hebreeuwse alfabet centraal staan. De letter lijkt op een huis en betekent ook huis, maar het is niet gesloten, het huis is op de linker kant open en geeft uitzicht op het Licht dat komen gaat. Elke zondag in de advent komt het Licht dichter naar ons toe om met Kerst in het huis van de bét te schijnen.

     De wegbereider Johannes is een puinruimer. Alleen maar mooie woorden roepen maar er niet naar handelen is huichelachtig. Als symbool hiervoor zetten we bij de schikking een vaas helder water en een vaas vervuild water.

Tekst bij de schikking

Het kaf van het koren scheiden

de bijl leggen aan de wortel van het kwaad:

breng goede vruchten voort, een nieuw en waardig leven.

Ondergedompeld in dit heldere schone water komt het leven tot zijn recht.

 

Collecte  

De  eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de mw. I.Dijkhuis-v.d.Ploeg, Parklaan 2 en naar mw. J.Bouma-van Dijken, Westersingel 12.

 

Wijziging diensten

De tekst voor het blad  Echo met betrekking tot de diensten van 24 december tot en met 1 januari moest al voor half oktober binnen zijn bij de drukkerij. Inmiddels zijn ze gedrukt en worden komende dagen rond gebracht.

De wijzigingen zijn :

    Tweede kerstdag, 26 december   9.30   in de  Andreaskerk dienst  m.m.v. gemeenteleden.

    Nieuwjaarsdag 1 januari.     10.00 uur in het MFC ( Pro Rege)  m.m.v. gemeenteleden.

 

Erediensten:             23 dec.  11.00 uur     ds. H.Koolhaas, Winschoten     4e advent                     

                                   24 dec.  21.00 uur     ds. J.C. Schimmel      Kerstnachtdienst

                                   25 dec.   9.30 uur      ds. J.C. Schimmel     1e Kerstdag

                                   26 dec.   9.30 uur      gemeenteleden          2de Kerstdag

                                   30 dec.   9.30 uur      ds. G.A. Segger

                                   31 dec.  19.00 uur    ds. J.C. Scimmel       Eindejaarsdienst

                                     1 jan.   10.00 uur    gemeenteleden         Nieuwjaarsdag  in het MFC 

                                                                                                                      Nieuwjaars koffie drinken

                                    6 jan.     9.30 uur       ds. I.J.de Boer,Groningen   koffie in de kerk na de dienst                                                                                                                               

 

Met een groepje gemeenteleden zijn we alweer bezig met de kerstdienst.

Het lijkt ons leuk om een kort toneelstukje te doen met gemeenteleden. Hiervoor hebben we 4 volwassenen nodig en 2 kinderen.  Lijkt het u leuk om mee te doen, geef u dan op bij Rieneke Doorn of Corrie Kooi

 

Adventsviering    Op woensdag 19 december is er in het MFC (Pro Rege) een adventsviering.

Alle inwoners van Spijk en Losdorp vanaf 75 jaar zijn van harte welkom.

De viering begint om 16.00 uur en zal worden afgesloten met een broodmaaltijd.

Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, neem dan contact op met Grietje Blokzijl   tel: 591730  

 

Belijdenisgroep

In het nieuwe jaar ga ik starten met een nieuwe groep voor de belijdeniscatechese.

Net als in het verleden wil ik deze groep gaan geven op een aantal zondagen, om 11.00 uur, na de kerkdienst, bij mij thuis: op 20 januari, 10 februari, 3 maart, 17 maart, 10 april en 5 mei.

Als afsluiting hebben we een feestelijke dienst, die we samen gaan plannen en voorbereiden. Als je erover nadenkt, of behoefte hebt om er eens samen met mij over na te denken, laat het gerust weten!

Ds. Jake Schimmel