Zondag 5 aug. 2018

Jaargang 10 : 503    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur        kerk in de Stefanuskerk in Holwierde                                                                     

 Voorganger:

Ouderling van dienst:

Organist:

Collectes:

Drs. I. Boer

Fennie Bazuin

Gerard Kadijk

1 kerk, 2 Ark van Noach 3 diaconie

   

 

Tijdens de diensten in Bierum (22 juli en 19 aug.) en Holwierde ( 5 aug.) is er geen kinderoppas en kindernevendienst.

 

 

Vakantie

Ds. J.C. Schimmel heeft vakantie van 22 juli t/m 19 aug.

 

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.