Zondag 29 juli 2018

Jaargang 10 : 502    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                    

Voorganger:

Ds. A. Linde

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Kinderlied:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Dhr. W. Bruinius

Mw. I. Ernsten-ten Hove

Tjitske Burgstra

Janny Flikkema-Dijkman

Mw. M. Sikkema-Kap

Mw. E. Vos-Dijkstra (reserve)
Lied: 288

 

Orde van dienst
Welkom en mededelingen
Intochtspsalm: Psalm 25: 1 en 3
Stil Gebed
Onze Hulp en Groet
Gebed van toenadering
Zingen: Psalm 25: 10
Inleiding
Gebed om ontferming
Zingen: Lied 704: 1 en 3 (Dank, dank nu allen God….)
Gebed bij de opening van het Woord
Zingen: Lied 288
Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Spreuken 12: 13 – 28
Zingen: Psalm 26 (O Heer, op wie ik pleit….)
Schriftlezing: Marcus 3: 1 – 6
Zingen: Lied 912: 1, 2 en 6
Overdenking
Zingen: Lied 208 (Nu wordt het licht, de dag breekt aan….)
Wij gedenken Jan Cornelis Oosterhuis (1955 – 2018)
Zingen: Lied 416 (Ga met God….)
Gebed – stil gebed – Onze Vader
Collecte
Slotlied: Lied 1014 (Geef vrede door van hand tot hand….)
Zegen
Zingen: amen, amen, amen.

Collecte
De eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diakonie.

De bloemen
De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de fam. H. E. Scheele, De Kluft 19 die 29 juni jl 45 jaar waren getrouwd.
De tweede bos bloemen gaat met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. H.J.W. Pilon, Spaarbankweg 3 die een positief bericht kregen maar nog een moeilijk traject in gaan. Heel veel sterkte.

Erediensten:                   5 aug.               ds. I. Boer     9.30 uur   kerk in Holwierde

 

Zomerdiensten
In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.
Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.    Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

Afwezigheid ds, J.C. Schimmel
Van 22 juli t/m 19 aug heb ik vakantie. Als het nodig mocht zijn, dan kunt u in die periode terecht bij uw wijkouderling of wijkbezoeker, of bij de scriba. Ik wens u/jou een fijne zomer!
vriendelijke groeten, ds. Jake Schimmel.

Bericht PG Bierum-Holwierde-Krewerd
Afwezigheid ds. G.Knol
Ds. Knol heeft vakantie van 20 juli t/m 19 augustus, mocht er tijdens zijn afwezigheid een beroep moeten worden gedaan op een predikant dan zal er vanuit de kerkenraad contact worden gezocht met een beschikbare predikant.

Op zondag 5 augustus dienst in Holwierde.
In tegenstelling tot wat gebruikelijk is zal in augustus de dienst op de eerste i.p.v. de tweede zondag van de maand worden gehouden in de Stefanuskerk in Holwierde.