Zondag 15 juli 2018

Jaargang 10 : 500    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                      

Voorganger:

Ds. S. Alblas

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. P.A. Datema-Smit

Dhr. A. Maarsingh

Dhr. A. Maarsingh

Henny Maarsingh

Kornelia Keizer

Mw. M. Hoving-Baar

Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

Welkom 

I Binnenkomen

Wij zingen staande Ps. 81:8, 9

Stil gebed

Bemoediging en groet

Zingen staande Ps. 81:1

II Een nieuw begin met God

Gebed om vergeving

Tekst 2 Kor. 5:17

III De blijde boodschap

Zingen lied 923:1, 2 als gebed van om het licht van de Heilige Geest.

 Onder naspel mogen kinderen groep 1 t/m 8 naar voren komen.

Aandacht voor de kinderen en gelegenheid naar de nevendienst te gaan

Zingen lied 288 (Goedemorgen)

Lezen Spreuken 3:1 t/m 12 NBV door lector

Zingen lied 279:1, 2 (Ev       ang. Liedb.) (vs. 1 en 2 Wij blijven geloven)

Lezen   MatteĆ¼s 11:28-30

Zingen lied 279:3 (ELB) (En dat Hij)

Thema Wordt wijs door het Woord

Verkondiging van de blijde boodschap (1e deel)

Zingen lied 377:2, 4 (Liedboek 2 Zoals ik ben met al mijn strijd; 4 Zoals ik ben, ontvangt)

Vervolg blijde boodschap (2e deel)

Zingen lied 912:1, 5 (Liedboek vs. 1 Neem mijn leven; vs. 5 Neem mijn wil)

IV Onze gaven

Dankzegging, voorbeden, stil gebed, onze Vader

Collecte + (Kinderen komen terug van de nevendienst)

Zingen lied 313:1, 4 (vs. 1 Een rijke schat; vs. 4 Maar wie)

V Gezegend op weg

Zegen

Zingen lied 416:1 (Ga met God) in plaats van Amen

 

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor de diakonie.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. C. de Haan-Smit, Kleine Dijkstraat 6a.

 

Bericht van de kindernevendienst.
Vandaag zal Petra Wiersema de kinderen iets vertellen en laten zien van
haar reis naar Kameroen.

 

Erediensten:                    22 juli               drs. Hoekstra      9.30 uur   kerk in Bierum

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

22 juli

Drs. Hoekstra

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

29 juli

Ds. A. Linde

Spijk

 

5 aug.

Ds. I. Boer

Holwierde

3 collectes     Kerk/Ark van Noach/ Diaconie

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

 

Uitnodiging woensdagmiddaggebed

Op woensdag 18 juli om 13.00 uur bent u van harte welkom voor een korte gebedsviering in de Andreaskerk. Het is geen kerkdienst, maar een eenvoudige en korte viering, bedoeld om midden in de week even stil te staan. We komen met een klein groepje bij elkaar, zingen een paar liederen, lezen uit de Bijbel, worden een moment stil en bidden met elkaar voor wat er op dat moment speelt.

De deur staat open!