maZondag 8 juli 2018

Jaargang 10 : 499    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur                                                                                      

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Dhr. M.J.W. Ritzema

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Dhr. A. Pestman

Mw. A. Pestman-van Galema

Mw. G. Blokzijl-Veldman

Dhr. J.D. Pijper

geen

Emmy Pijper en Rieneke Doorn

Mw. E.van Lune-Pieterman

Mw. A. Reijerse-Liebeton (reserve)

Lied: 288

 

In deze dienst nemen een aantal kinderen afscheid van de kindernevendienst en van de tienerdienst.

Het thema van de dienst is “Kom uit je nest”,

Het kinderkoor “Jong Vocalia” olv Diana Spoelman uit Leens verleent hun medewerking aan deze dienst.

 

Orde van dienst

Binnenkomst, welkom

Intochtslied: Lied 288 - Goedemorgen, welkom allemaal

Bemoediging en groet, met twee kinderen

Gebed

Kinderkoor Jong Vocalia zingt twee liederen

Spiegelverhaal voor de jongste kinderen

Zingen: Lied 84: 1 en 2

Filmpje

Schriftlezing: Psalm 84:2-8, uit de Bijbel in gewone taal, door een van de kinderen

Kinderkoor Jong Vocalia zingt twee liederen

Overdenking

Zingen: Opwekking 488 – de kracht van Uw liefde (begeleid door de pianist van het koor)

Het overstapmoment: kom je nest uit!

Gedicht

Zingen: Er zijn al zo’n twaalf jaar verlopen

Dankgebed, samen met kinderen

Kinderkoor Jong Vocalia zingt twee liederen

Collecte

Slotlied: Lied 423 – Nu wij uiteengaan

Zegen

 

Collecte

De  eerste collecte is voor het eigen jeugdwerk- en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar mw. G. Wiersema-Bouma, Hoofdweg Z 35 die ongelukkig is gevallen en zich langere tijd met krukken  moet voortbewegen.

Lisa Heun, Ubbenasingel 6 is tijdens het sporten ongelukkig terecht gekomen, de jeugdouderling heeft haar een 'opkikkertje' gebracht.

 

Erediensten:                    15 juli               ds. S. Alblas, Bedum

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

Collectebonnen zijn ook geldig in de zomerdiensten in Bierum en in Holwierde.

22 juli

Drs. Hoekstra

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

29 juli

Ds. A. Linde

Spijk

 

5 aug.

Ds. I. Boer

Holwierde

3 collectes     Kerk/Ark van Noach/ Diaconie

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     

Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.

 

Kopij inleveren voor Kerknijs nr. 5 die loopt van 22 juli t/m 16 sept.

kan tot 9 juli 12 uur bij Truus West, Jonker 2,  e-mail;