Zondag 17 juni 2018

Jaargang 10 : 496    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       9.30 uur     voorbereiding HA

                                                                                     

Voorganger:

Ds. G.A. Segger

Koster:

Dhr. J.B. Doorn

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv.Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

 

Kinderlied:

Annejet Dijkman

Mw. P.A. Datema-Smit

Dhr. W. Bruinius

Mw. C. Scheele-Zijlstra

Tjitske Burgstra

Trisha Berends

Mw. E.Vos-Dijkstra

Mw. M. Sikkema-Kap (reserve)

Lied: 288

 

 

Orde van dienst

-Orgelspel

-Aanvangslied: NLB 84: 1 en 2 “Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer”

-Stil gebed, bemoediging en groet

-Toenaderingsgebed

-Lied: vervolg intochtspsalm: NLB 84: 4

-Gebed om ontferming

-Gesproken lofverheffing

-Glorialied: NLB 216 “Dit is een morgen, als ooit de eerste”

 

-Gebed om de Heilige Geest

-Kinderlied: Lied 288 – Goedemorgen, welkom allemaal. waarna de kinderen naar de kindernevendienst gaan

-Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 32: 8-12 lector

-Lied: NLB 868: 1 en 2 “Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere”

-Tweede Schriftlezing: Matteüs 6: 25-34

-Lied: NLB 981 “Zolang er mensen zijn op aarde”

-Verkondiging “Als op arendsvleugelen”

-Lied: NLB 725 “Gij boden rond Gods troon”

 

-Dankzegging en voorbeden; stil gebed; afgesloten met het Onze Vader

-Kinderen komen terug in de kerk

-Inzameling van de gaven  

-Slotlied: NLB 978 “Aan U behoort, o Heer der Heren”

-Zegen (gevolgd door driemaal gezongen ‘Amen’)

 

Collecte

De  eerste collecte is voor KIA binnenlands diaconaat en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van bemoediging van de gemeente naar de fam. J. C.Oosterhuis, grote Dijkstraat 16.

De tweede bos bloemen gaat met een hartelijke groet en felicitatie van de gemeente naar de

fam. J.J. de Haan, Ubbenasingel 33 die afgelopen donderdag 14 juni 45 jaar waren getrouwd.

Afgelopen week zijn er door de ouderling bloemen gebracht bij dhr. G.R. Dijkhuizen, Nesweg 16 die ongelukkig was gevallen tijdens het fietsen. We wensen hem van harte beterschap.

De jeugdouderling heeft een presentje gebracht bij Wesley Walhof, Achteromweg 6 die bij het skeeleren is gevallen en nu met zijn hand in het gips moet i.v.m. een gebroken duim ! Sterkte

Bij dhr. D. Kuiper, Kleine Dijkstraat 8 heeft de wijkbezoeker een bezoekje en een bloemetje gebracht omdat dhr. eveneens tijdens het fietsen is gevallen.  Beterschap

 

Erediensten:                   24 juni               ds. J.C. Schimmel,   viering HA

 

Kliederkerk 24 juni

Zondag 24 juni is er weer een Kliederkerk. Deze keer weer in Spijk, in het MFC.   We beginnen om 15.30 uur en gaan door tot ongeveer 17.30 uur.  

Ons thema is : “De storm op het meer”.

Wilde golven, storm maken, een bootjes race, waterliedjes en waterpistolen horen er allemaal bij, naast het verhaal.  Natuurlijk ook vissticks eten!

Kom je ook?

Papa’s, mama’s, opa’s en oma’s voor kinderen is dit het leukst tot en met 6 jaar. Vriendjes en vriendinnetjes mogen ook mee!

Het Kliederkerk team.

 

Uitnodiging voor de jeugd!

De jeugdouderlingen uit de omliggende kerken willen alle jongeren vanaf groep 8 uitnodigen voor een gezellige vrijdagavond. Onze dorpen liggen dichtbij elkaar.

Je kent misschien wel anderen jongeren van de kerk, school, sport, muziek of op een andere manier. Om elkaar eens op een andere manier te ontmoeten, organiseren we een:

PIZZA-PUB-QUIZ-AVOND

Datum:     vrijdagavond 22 juni                      Tijd:          18.00 uur

Plaats:      Vredekerk Loppersum                      Voor:        jeugd vanaf groep 8

 

En voor:   de dominees en kerkelijk werker en jeugdleiding

Bijdrage:  een lege maag en 0 euro

 

Wat weten dominees van sport en muziek? Hoeveel weet de jeugdleiding van de Bijbel?  We strijden tegen elkaar voor de meeste punten en we zorgen voor een gezellige avond!

Opgeven kan voor woensdag 20 juni bij de jeugdouderling.

Astrid Pestman  – PKN Spijk/Losdorp                     Marije van der Woude – PKN Bierum/Holwierde/Krewerd

Melson Zwerver – GK Loppersum/ HG Maarland                Petra Rijkens  – GK ’t Zandt/Godlinze

 

Zomerdiensten

In de zomervakantie worden er op de zondagen 22 juli t/m 26 augustus kerkdiensten gehouden wisselend in Spijk en Bierum/Holwierde.      Alle diensten hebben als aanvangstijd 09.30 uur.

22 juli

Drs. Hoekstra

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

29 juli

Ds. A. Linde

Spijk

 

5 aug.

Ds. I. Boer

Holwierde

3 collectes     Kerk/Ark van Noach/ Diaconie

12 aug.

Ds. W. Spoelstra

Spijk

 

19 aug.

Ds. M. de Jager

Bierum

3 collectes     Kerk/onderhoud gebouwen/diaconie

26 aug.

Ds. G. Knol

Spijk

 

 

Het is momenteel nog niet mogelijk om gezamenlijke diensten buiten Spijk via de kerkomroep te beluisteren.     

Informatie m.b.t. kerkauto kunt u vinden in KERKNIJS 4/5 of bij de scriba.