Zondag 22 april. 2018

Jaargang 10 : 487    

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst       10.30 uur   

                                na de dienst bent u / jij van harte welkom in Pro Rege voor soep met broodjes     

            

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Muzikale begeleiding:

Dhr. J.B. Doorn

Het Clustercombo o.l.v. Anne Nijland

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/4:

Kinderoppas:

Bloemenbezorgen:

Annejet Dijkman

Mw. A. Pestman-Galema

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga

Tjitske Burgstra

Janny Flikkema-Dijkman

 Mw. G. Dijkhuizen-Pieterman

 

 

Orde van dienst

 Voor de dienst: de band speelt

Binnenkomst, welkom

Uitleg van het thema, opening met gebed (Onze hulp)

Twee liederen met het orgel:

-Psalm 136: 1, 2, 3 en 4

-ELB 376 – Abba, Vader (NL)

Lezen uit de Bijbel: Psalm 23:1-3, uit de Bijbel in gewone taal

Uitleg – Wat kun je tegen God zeggen?

Bidden: stil gebed

We luisteren naar het lied ‘Praat maar’ van Herman Boon via de schermen:

Lezen uit de Bijbel: Johannes 15:5-8, uit de Bijbel in gewone taal

Uitleg – Verbonden met God

Een lied met het combo:

-Opwekking 488 – De kracht van Uw liefde

Lezen uit de Bijbel: Lukas 11:5-10, uit de Bijbel in gewone taal

Uitleg – Wat kun je aan God vragen?

Een lied met het orgel:

ELB 420 – Als je bidt zal Hij je geven

Lezen uit de Bijbel: Filippenzen 4:4-7, uit de Bijbel in gewone taal

Uitleg – Waarvoor zou je God danken?

Een lied met het combo:

-Opwekking 734 – Prijs de Heer, o mijn ziel

Dankgebed en voorbede – gemeente vragen om bid- en dankpunten.

Afgesloten met een lied met het combo:

Onze Vader, op de wijs van ‘I am sailing’

Inzameling van de gaven - orgelspel

Slotlied met het combo:

Opwekking 807 – God van licht

Zegen, gevolgd door lied 415:3

Na de dienst: orgelspel

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor het eigen jeugdwerk en de tweede collecte is voor de kerk.

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet van de gemeente naar de fam. S. Klevering, Ubbenasingel 51.

 

 Uitnodiging gemeenteavond 25 april, 19.30 uur

Wij willen u uitnodigen voor een gemeenteavond, op woensdag 25 april, om 19.30 uur in Pro Rege, waarop wij voor de tweede keer als gemeente in gesprek zullen gaan over de vraag: willen wij als gemeente van Christus mensen van hetzelfde geslacht de ruimte geven om een zegen te vragen over hun huwelijk?

U bent van harte welkom op deze avond. Wij hopen op een mooi, eerlijk en goed gesprek over dit kwetsbare en voor sommigen erg persoonlijke onderwerp.

 

Erediensten:     

 29 april           9.30 uur  ds. A. Linde, Hoogeveen     koffiedrinken na de dienst in de kerk.

  6 mei            19.00 uur  in de Johanneskerk te Losdorp     Groningen zingt:  In de storm.

 

 

Flessenactie jeugdwerk.

De opbrengst van de lege flessenactie is €350,05    Alle gevers en helpers  HARTELIJK DANK

 

 

Groningen zingt…    In de storm

Vanuit de Johanneskerk te Losdorp

Op 6 mei 2018 om 19:00 uur

We hebben allemaal moment in ons leven dat het niet makkelijk gaat, dat het onrustig is. Zoals een storm op het water.

Ons levenschip word alle kanten op geslagen. Niets blijft heel, niets blijft op zijn plek staan. Het is onrustig en lawaaierig.

We zijn bang en in paniek. Wat verlangen we dan naar rust en een behouden vaart.

Op 6 mei 19:00 organiseert de stichting Groningen zingt in de Johanneskerk in Losdorp een zangdienst.

We staan dan stil bij het thema de storm en mogen bijpassende liederen zingen.

De organist is Dennis Wubs. Deze bekende Ontwedder mag de samenzang met zijn mooie orgelspel begeleiden.

De stichting Groningen zingt is een stichting die in de stijl van Nederland zingt zangdiensten in de hele provincie Groningen organiseert