Zondag 31 dec. 2017

Jaargang 9 : 472      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         9.30 uur      

Voorganger:

Ds. A. Ferwerda

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8

Kinderoppas:

Annejet Dijkiman

Mw. J. Smid

Mw. A. Dijkman-Keizer

Mw. M. Hoving-Baar

Corrie Kooi

Trisha Berends

   

 

 

 

Orde van dienst

 

Mededelingen
Intochtspsalm: 122:1,3
Begroeting
Gebed om ontferming
Lied 726:1,2,6
Gebed bij de opening van het woord
Kinderlied: 288
Lezing: Ezechiël 40:1-5 en 47:8-12
Zingen: Lied 737:1-7
Lezing Openbaring 21:9 - 22-5
Zingen: Lied 737:8-14
Verkondiging
Zingen: Lied 737:15-21

 In Memoriam :   Mw. Alie Wierenga-Medendorp     * 6 juni 1937   † 25 dec. 2017

 Hiernaar een moment van stilte, dan kan de ouderling van dienst het herdenkingssteentje in de nis leggen

Dank-en voorbeden
Collecte
Slotlied: 769:1,4,6
Zegen

 

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor plaatselijke kerkenwerk.


 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet en als teken van dank van de gemeente naar mw. W. Veldman-Klinkhamer en mw. K. Keizer.

        

                                                    

            Erediensten         31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                     Eindejaarsdienst

                                            1 jan.   10.00 uur   gemeenteleden  niet in de kerk maar in het MFC

 

 

Kopij voor Kerknijs uiterlijk inleveren op 8 januari 2018 tot 12.00 uur bij Truus West, Jonker 2

 

Koffiedrinken in de kerk

niet op zondag 7 jan. i.v.m. een 11.00uur dienst maar 14 jan. is er na de dienst nieuwjaarsvisite in het MFC.

Ds.J.C.Schimmel heeft 1 t/m 7 januari vrij. Mocht u op deze dagen behoefte hebben aan een gesprek,

dan kunt u contact opnemen met de scriba of de wijkouderling.

 

 

Goedenavond, hartelijk welkom in deze dienst         19.00 uur      

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. P.A. Datema-Smit

Mw. J. Smid

Mw. C. Scheele-Zijlstra

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor plaatselijke kerkenwerk.


 Liturgie

- Afkondigingen

- Intochtslied: LB 63: 1 en 3

- Stil gebed

- Votum en Groet

- Gebed

- Lied: LB 119: 47 en 49

- Schriftlezing: Hebreeën 12:1-3

- Lied: LB 247: 1, 2 en 3 – Blijf mij nabij

- Verkondiging

- Lied: LB 511: 1, 2, 5 en 6. Na 1 en 2 en na 5 en 6 als refrein 7 – Door goede machten

(melodie: zie bladmuziek)

- Dankgebed en voorbede

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: LB 672: 1, 3 en 6 – Kom laat ons deze dag

- Zegen (met aansluitend gez. 456:3)

 

 

Erediensten       1 jan.   10.00 uur   gemeenteleden  niet in de kerk maar in het MFC

                             7 jan.    11.00 uur   ds. G. Knol,  Bierum

                            14 jan.     9.30 uur   ds. S.W. Bijl, Groningen     nieuwjaarskoffie in het MFC