25 dec. 2017  1e Kerstdag

Jaargang 9 : 472      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze KERSTdienst         9.30 uur      

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Muzikale begeleiding:

Ouderling van dienst:

Diaken:

CBS o.l.v. dhr. S. Visser

Mw. A. Pestman-Galema

Dhr. J.W. Rijzinga

 

 

 

Orde van dienst      

 


Welkom

Intochtslied: LvdK Gezang 146: 1, 3, 4 en 5 – Dit is de dag, die God ons schenkt

Stil gebed, bemoediging en groet

Aansteken van de adventskaarsen

Lied: LB 478: 1, 2 en 3 (melodie: LvdK gez. 139) – Komt, verwondert u hier, mensen

Gebed

Projectlied, begeleid op het orgel

Afsluiting van het adventsproject: het geluk van Jozef en Maria

Kerstverhaal uit de Prentenbijbel, voorgelezen door Tjitske

Lied: LB 468: 1 en 2 (melodie: LvdK gez. 140) – Prijs de Heer die herders prijzen

Schriftlezing (door de predikant): Lukas 2:15-20

Lied: LB 468: 3 en 4

Overdenking

Lied: LB 503: 1, 2 en 4 – Wij staan aan een kribbe

Dankgebed, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

De kinderen zingen: “sterren in de nacht”

Slotlied: LB 482: 1 en 3 (melodie: LvdK gez. 26) – Er is uit ’s werelds duist’re wolken

Zegen

 

 

 

Bloemschikking  Kerst

De ronde glazen kom staat voor veiligheid en geborgenheid van een huis. In de kom verschillende bloemen die symbool staan voor de verschillende mensen. De ster en lichtjes symboliseren de komst van het kindje Jezus.

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor KIA (kinderen in de knel) en de tweede collecte is voor plaatselijke kerkenwerk.


 

Van de kindernevendienst

“Een nieuw begin” dat is het thema van ons adventsproject. De verhalen zijn uit het Lucasevangelie gekozen. De aankondiging van de geboorte van Johannes en Jezus, de onverwachte reis van Jozef en Maria en de geboorte van Johannes en van Jezus. Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes. Iedere zondag tot en met kerstochtend lezen we een stukje uit Lucas 1-2. Voor het moment in de kerk mag er door de kinderen een luikje geopend worden. Ook hebben we weer een projectlied, met een couplet dat bij het verhaal van de zondag past. Met elkaar hopen we een fijne adventsperiode te hebben, onderweg naar Kerst, een Nieuw begin!

 

                                                              

            Erediensten                 31 dec.   9.30 uur    ds. A. Ferwerda, Delfzijl

                                                31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                     Eindejaarsdienst

                                                  1 jan.   10.00 uur   gemeenteleden  niet in de kerk maar in het MFC

 

 

Correctie kerkdiensten rondom kerst.

In de uitgave Echo zijn op de achterzijde de diensten van de Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp rondom kerst opgenomen.

Omdat het kerstnummer Echo de gegevens van de gemeente eind oktober al moeten hebben i.v.m. drukte e.d., kunnen daardoor op later tijdstippen

nog wijzigingen plaatsvinden.

De wijzigingen zijn :

Nieuwjaarsdag      m.m.v. gemeenteleden     1 januari  10.00 uur in MFC        ( in plaats van de 't Loug)

Pieter Ritzema. scriba

 

 

Kopij voor Kerknijs

uiterlijk inleveren op 8 januari 2018 tot 12.00 uur bij Truus West, Jonker 2,

 

 

Koffiedrinken in de kerk

niet op zondag 7 jan. i.v.m. een 11.00uur dienst maar 14 jan. is er na de dienst nieuwjaarsvisite in het MFC.