Zondag 24 dec. 2017

Jaargang 9 : 471      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze KERSTnacht-dienst         21.00 uur      

Voorganger:

Ds. J.C. Schimmel

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Diaken:

Lector:

Mw. G. Wiersema-Bouma

Mw. J. Smid

Dhr. J.W. Rijzinga

Dhr. J.W. Rijzinga

   

 

 

 

Orde van dienst

 

Welkom

 

Zingen: LB 477: 1 en 3 - Komt allen tezamen

Welkom en bemoediging

Zingen: LB 481: 1 en 2 – Hoor de eng’len zingen d’eer

Gebed

Op de schermen: Niets is cooler dan Kerstmis

Schriftlezing: Jesaja 9:1-6 (uit de Bijbel in gewone taal?)

Zingen: LB 473: 1 en 3 – Er is een roos ontloken

Overdenking

Zingen: LB 478: 1 en 2 – Komt, verwondert u hier, mensen 

Dankgebed

Zingen: LB 483 – Stille nacht, heilige nacht

Inzameling van de gaven

Slotlied: LB 487: 1 en 2 – Ere zij God (Gloria in Excelsis Deo)

Zegen

 

 

Bloem schikking

Kerstavond

De ronde glazen kom staat voor veiligheid en geborgenheid van een huis. In de kom verschillende bloemen die symbool staan voor de verschillende mensen.

 

 

Collecte

De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor plaatselijke kerkenwerk.


 

 

                                                             

            Erediensten          

                                          25 dec.   9.30 uur    ds. J. C. Schimmel         m.m.v. CBS

                                          31 dec.   9.30 uur    ds. A. Ferwerda, Delfzijl

                                          31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                     Eindejaarsdienst

                                            1 jan.   10.00 uur   gemeenteleden  niet in de kerk maar in het MFC