Zondag 24 dec. 2017

Jaargang 9 : 471      

 

Goedemorgen, hartelijk welkom in deze dienst         9.30 uur      

Voorganger:

Ds. K.G. Pieterman

Koster:

Mw. W. Veldman-Klinkhamer

Organist:

Ouderling van dienst:

Plv. Diaken:

Lector:

Kindernevendienst:gr 1/8

Kinderoppas:

Dhr. J.W.F. Veldman

Mw. A. Dijkman-Keizer

Dhr. W. Bruinius

Mw. A. Dijkman-Keizer

Kornelia Keizer

Janny Flikkema-Dijkman

Bloemen bezorgen:

Lied met de kinderen:

Mw. E. Vos-Dijkstra

Mw. M. Sikkema-Kap (reserve)

Projectlied

 

 

 

Orde van dienst

 

Vierde zondag van Advent

 

Aanvangslied Ps 19: 1.2

Stilte, bemoediging en groet

LB 437: 1.5.6

Gebed om ontferming voor de nood van de wereld

Glorialied LB 463: 1.5.6.7.8

Gebed om de Heilige Geest

Kinderlied

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing door de lector II Samuël 7, 4- 16

Ps 132: 1.2.3.10

Schriftlezing Lucas 1, 26- 38

LB 453

Preek

LB 441: 1.6.7

Dankzegging en voorbeden; stil gebed en Onze Vader (hardop)

De kinderen komen terug in de kerk

Inzameling vd gaven (kinderen komen terug)

Slotlied LB 442

Zegen

 

 

Bloem schikking 4e Advent 

Op het blauwe kleed ziet u een klein bloempje waaruit 1 anthurium uit komt, die anthurium staat voor de geboorte van Johannes. Het goudkleurig kleed dat van Johannes naar buiten loopt staat symbool voor het werk dat Johannes zal gaan doen(Jezus komst voorbereiden). De kaars staat voor het licht dat bij de mensen komt.

 

 

Collecte

 De  eerste collecte is voor de kerk en de tweede collecte is voor plaatselijke kerkenwerk.


 

 

Van de kindernevendienst

“Een nieuw begin” dat is het thema van ons adventsproject. De verhalen zijn uit het Lucasevangelie gekozen. De aankondiging van de geboorte van Johannes en Jezus, de onverwachte reis van Jozef en Maria en de geboorte van Johannes en van Jezus. Steeds blijkt uit het verhaal van Lucas dat God een nieuw begin wil maken met de mensen. En steeds zijn er ook lijnen te ontdekken naar oudere verhalen en beloftes. Iedere zondag tot en met kerstochtend lezen we een stukje uit Lucas 1-2. Voor het moment in de kerk mag er door de kinderen een luikje geopend worden. Ook hebben we weer een projectlied, met een couplet dat bij het verhaal van de zondag past. Met elkaar hopen we een fijne adventsperiode te hebben, onderweg naar Kerst, een Nieuw begin!

 

 

De bloemen

De bloemen uit deze dienst gaan met een hartelijke groet  van de gemeente naar mw. H.C. ter Veer-Hospers, De Kamp 2.

De tweede bos bloemen is voor mw. A.J. Busz-v.d.Berg, de Kamp 8 die met haar fiets is gevallen en nu thuis moet rusten.

 

                                                         

            Erediensten          24 dec.   9.30 uur    ds. K.G. Pieterman, Niekerk

                                           24 dec.  21.00 uur   ds. J.C. Schimmel                     Kerstnachtdienst

                                          25 dec.   9.30 uur    ds. J. C. Schimmel         m.m.v. CBS

                                          31 dec.   9.30 uur    ds. A. Ferwerda, Delfzijl

                                          31 dec.  19.00 uur   ds. J.C. Schimmel                     Eindejaarsdienst

                                            1 jan.   10.00 uur   gemeenteleden  niet in de kerk maar in het MFC

 

Correctie kerkdiensten rondom kerst.

In de uitgave Echo zijn op de achterzijde de diensten van de Protestantse gemeente te Spijk-Losdorp rondom kerst opgenomen.

Omdat het kerstnummer Echo de gegevens van de gemeente eind oktober al moeten hebben i.v.m. drukte e.d., kunnen daardoor op later tijdstippen

nog wijzigingen plaatsvinden.

De wijzigingen zijn :

Kerstnachtdienst   ds.J.C.Schimmel            24 december    21.00 uur              ( in plaats van 22.00 uur)

Nieuwjaarsdag      m.m.v. gemeenteleden     1 januari  10.00 uur in MFC        ( in plaats van de 't Loug)

Pieter Ritzema. scriba

 

 

Kopij voor Kerknijs uiterlijk inleveren op 8 januari 2018 tot 12.00 uur bij Truus West, Jonker 2

 

 

Koffiedrinken in de kerk

niet op zondag 7 jan. i.v.m. een 11.00uur dienst maar 14 jan. is er na de dienst nieuwjaarsvisite in het MFC.