Groep 5/6

Leiding: Kornelia & Janita

Locatie: MFC (het oude Pro Rege)

Dinsdag 18.30 - 19.30 uur

Data club:

2 oktober
16 oktober

21 oktober Jongerendienst, kerk in 't Loug

6 november
20 november
4 december

25 december kerstviering en aansluitend gezamenlijk naar de kerstnachtdienst

Flessenactie: dinsdag na Pasen